Flyveangst kan lindres med ny app

En ny dansk app, der skal kunne lindre flyskræk er netop sendt i markedet af SAS-piloten Ulrik Pedersen, der står bag virksomheden Flytryg.

Siden 1980´erne har SAS-piloten Ulrik Pedersen afholdt kurser for folk med flyveangst og flyskræk. Nu har den erfarne pilot valgt at udgive en app, der skal medvirke til at gøre flyveturen lettere for de personer, der er lidt utrygge eller nervøse ved at skulle gennemføre en flyvetur.

Appen kaldes også Flytryg og kan downloades i Apples App-store og på Google Play for en pris af 45 kroner.

På Flytryg-appen finder man over tyve korte informationsvideoer, afslapningsøvelse, en fortegnelse over de mest anvendte flytyper, en interaktiv flymodel med forklaringer på den mest basale flymekanik samt masser af artikler og illustrationer.

Samtidig er appen udviklet således, at informationerne er tilgængelige i “flightmode“, så de kan anvendes i 11 kilometers højde, hvor mobiltelefonerne normalt ikke må modtage og sende.

I appen guider luftkaptajn Ulrik Pedersen sammen med psykolog Torben Kjeldsen brugeren gennem flyveturens forskellige faser og de mekanismer, der kan fremkalde angst. Og det kan der være brug for, idet en Epinion-undersøgelse fra 2014 afslørede, at 36 procent af passagererne føler ubehag ved hele flyveturen og helt op til 68 procent af dem følte ubehag ved turbulens, start eller landing.

“Flytryg-appen er et tilbud til de flypassagerer, der er utrygge eller lidt usikre og derfor nervøse ved, hvad der foregår. Og så er der selvfølgelig også lidt til flyvenørderne,“ fortæller Ulrik Pedersen med henvisning til de 22 flykort med billeder og specifikationer på de mest anvendte flytyper i international luftfart.

Undgå alkohol
Flyveangst bunder ofte i en kombination af helt almindelige psykologiske reaktioner på en ualmindelig situation samt uvidenhed og usikkerhed omkring, hvad der foregår.

Psykolog Torben Kjeldsen, der også medvirker på appen og også underviser på flyveskrækkurserne, håber at appen kan bidrage til at dæmpe trangen til selvmedicinering, der ofte sker med alkohol blandt passagererne med største flyveangst.

“Alkohol eller andre stoffer vil faktisk for langt de fleste forværre angstsymptomerne. Det er bedre at forberede sig, træne op til flyveturen og vide, hva der foregår,“ fortæller Torben Kjeldsen, der har arbejdet med flyvning som psykolog gennem mange år. Det er blandt andet sket gennem rekruttering af piloter for Forsvaret og SAS.

Nyttig og informativ
CHECK-IN.dk har testet appen og kan konstatere, at den er særdeles brugervenlig. Forsiden af appen viser via fire grafiske ikoner med henholdsvis artikler, medie, værd at vide samt afslapning.

De mange videoer er meget informative og det samme er tilfældet med artiklerne. Siderne med flydata er også meget nyttige, omend de nok i større omfang er målrettet flynørderne. Til hvert af de 22 fly i appen er der angivet den bedste placering for rejsende med flyskræk. Den fortæller dog ikke, hvorfor der eksempelvis anbefales en placering forrest eller bagest i flyet, hvilket kan være nyttigt at vide.

Det interaktive kort, der viser flyets enkelte dele som slats, flaps, winglets, krængeror og meget andet vil være meget populært for alle brugere, idet det giver en bedre forståelse af, hvordan et fly er konstrueret.

Alt i alt er det en app, som nemt kan vise sig at være pengene værd, for de passagerer, som af og til oplever utryghed ved at rejse. Flyveangst kan ikke gøres op i penge, og 45 kroner kan vise sig at være en beskeden betaling for at komme lettere igennem en flyvetur.