Fodbold- og skirejsebureau er konkurs

Specialrejsebureauet Movement Travels, der blev etableret i 2000 ved en fusion af Skitalia og Copenhagen Ski Rejser, blev tirsdag erklæret konkurs.

Tirsdag den 1. april blev Movement Travels ApS erklæret konkurs ved skifteretten i Helsingør. Forud er gået en længere periode, hvor Rejsegarantifonden har forsøgt at sikre en forhøjet garantistillelse, da det viste sig, at hovedanpartshaveren ikke længere havde et tilfredsstillende kapitalberedskab.

Movement Travels ApS blev etableret i 2000 ved en fusion mellem Skitalia og Copenhagen Ski Rejser. Begge rejsebureauer blev sidenhen tvangsopløst på begæring af Erhvervsstyrelsen, og i foråret 2008 blev aktiverne købt ud af det oprindelige selskab, og det nye Movement Travels blev etableret.

Selskabet var frem til konkursen primært ejet af familien Søemod fra Frørup på Østfyn gennem selskabet Søemod Invest ApS. Dette selskab havde 90 procent af anparterne, mens de to direktører Morten Alling og Christian Zohnesen hver ejede fem procent. De to sidstnævnte er yngre ski-entusiaster, der tidligere har arbejdet som rejseledere.

Allerede da selskabet blev etableret i 2008 krævede Rejsegarantifonden en forhøjet garantistillelse på baggrund af historikken, og da selskabets kapitalberedskab ikke var tilfredsstillende.

Året efter modtog man dog en såkaldt indeståelse fra Søemod Invest, der indestod for ethvert tab, som fonden måtte lide. Ved en rutinemæssig gennemgang af kapitalberedskabet hos Søemod Invest blev det i 2013 konstateret, at formuen i selskabet ikke længere var stor nok til at dække et eventuelt tab ved en konkurs.

Herefter indledte Rejsegarantifonden en proces med krav om forhøjet garantistillelse, men dialogen herom førte i stedet til, at Movement Travels den 21. marts meddelte fonden, at selskabet ikke kunne fortsætte driften og derfor havde indgivet konkursbegæring.

Rejsegarantifonden oplyser, at der ikke var kunder ude at rejse ved konkursen, men at omkring 120 kunder har købt en rejse, der endnu ikke er afviklet. Det var primært fodbold- og skirejser, som specialrejsebureauet var specialist i.

Kritisk revisorerklæring
Den seneste årsrapport for Movement Travels ApS omfatter regnskabsåret 1. juli 2012 til 30. juni 2013.

Udover at regnskabet blev aflagt for sent, var der meget alvorlige forhold fra selskabets revisor, Pricewaterhouse Coopers. Revisoren skrev blandt andet, at selskabets bogføring ikke giver et pålideligt grundlag for udarbejdelse af årsregnskabet på grund af manglende dokumentation. Herudover var der væsentlige differencer i bogføringen samt et momsgrundlag, der ikke var opgjort korrekt.

Revisoren manglede samtidig budgetter og likviditetstilsagn for det igangværende regnskabsår, ligesom det blev konstateret, at selskabet havde ydet et ulovligt lån til ledelse og ejerkreds.

“Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten,“ hed det fra Pricewaterhouse Coopers.

Det fik Rejsegarantifonden til at kræve en ny revisorerklæring uden de nævnte forbehold, men det lykkedes aldrig at fremskaffe en sådan.

I regnskabsåret 2012/13 blev der præsenteret et nettooverskud på 173.621 kroner og en egenkapital på 309.425 kroner. Dette blev af ledelsen karakteriseret som tilfredsstillende, men tilføjede, at resultatet skulle ses i lyset af finanskrise og faldende privatforbrug.