SAS-fly får tanket biobrændstof i Oslo Lufthavn (Foto: Oslo Lufthavn)

Hård norsk klimapolitik trods lavere CO2-udledning

Norge fører en knaldhård klimpolitik over for luftfarten, selv om landets CO2-udledning fra luftfarten er faldet gennem de seneste år.

Det går den rigtige vej for nordmændene, når man ser på tallene for, hvor meget CO2 der ledes ud i atmosfæren fra landets luftfart.

Norges CO2-emissioner fra luftfart er nemlig faldet i de sidste to år, og det gælder både indenrigs- og udenrigstrafik. I forhold til indenrigstrafikken er CO2-emissionerne på samme niveau som i 1999.

Sådan skriver Torbjørn Lothe i en kommentar i det norske internetmedie Energi og klima, hvor han videre redegør for udviklingen inden for norsk luftfart. Han er til daglig administrerende direktør i NHO Luftfart – en norsk interesse- og arbejdsgiverorganisation.

I perioden fra 2001 til 2016 faldt CO2-udledningen fra 176 gram per passager til 88 gram per passager. Og det er, når man vurderer gennemsnittet af SAS og Norwegian på koncernniveau.

EU’s kvotesystem virker
Selv om der har været en beskeden vækst i flytrafikken de sidste fem-ti år, og at CO2-udledningen er mindsket, bliver der lagt en hård klimapolitik for dagen over for den norske luftfart.

Kvotehandel, CO2-afgifter på brændstof og flypassagerafgifter skal alle være med til at bremse væksten i norsk luftfart. Afgifterne gør det dyrt for luftfartsindustiren, der hvert år må af med 2,5 milliarder norske kroner (1,93 milliarder danske kroner, red.) , og de forskellige foranstaltninger bidrager ikke til mindre CO2-udledning. Selve CO2-udledningen kontrolleres af kvotehandelen.

Torbjørn Lothe fremhæver i den forbindelse EU’s kvotesystem som den afgørende faktor for, at CO2-udslippet er blevet reduceret. Han henviser til, at EU-Kommissionen i en pressemeddelelse fra februar 2017 slog fast, at EU’s kvotesystem i gennemsnit har reduceret CO2-udledningen fra luftfarten med 17 millioner ton per år siden 2013.

I perioden fra 2005 til 2030 vil CO2-udslippet endvidere være reduceret med 43 procent fra de forskellige industrier, der indgår i kvotesystemet.

Norsk økonomi skal ikke rammes
Torbjørn Lothe mener ikke, at løsningen på yderligere reduktion af CO2-udledning skal komme ved at mindske væksten i flytrafikken.

”Min opfordring er, at vi må koncentrere os om at reducere drivhusgasudslippet, ikke ramme passagererne og den norske økonomi,” skriver han i sin kommentar til Energi og Klima.

Han påpeger videre, at det parlamentariske grundlag i Norge har bedt regeringen om at udforme et forslag til at indføre såkaldt biojet i brændstoffet fra 2019. Tanken er, at mængden skal begynde med én procent og øges til 30 procent i 2030.

Biojet bliver i dag importeret til Norge, og det koster omkring 10 til 20 norske kroner ekstra per liter. En blandingsprocent på én svarer til 12 millioner liter, og det vil betyde en meromkostning på 120 til 140 millioner norske kroner om året. En løbende optrapning af blandingsprocenten vil dog resultere i endnu større udgifter for de norske flyselskaber.

 

Relaterede artikler:

EU reducerer omstridt CO2-kvotesystem

Nye skrappe kav til CO2-udledning

Norge vil indføre ny afgift på flyrejser

Norwegian tryner rivaler på brændstofforbrug

Usikkerhed om CO2-kvoter i Cimber-aftale