Her er luftfartens største klimasyndere

Miljøorganisationen ICCT har opgjort regnskabet over de lande, der udledte mest luftfartsrelateret CO2 i 2018. To europæiske lande er på top 5-listen.

Klimaet er for alvor kommet på dagsordenen, og en lang række flyselskaber og lande verden over har i flere år haft arbejdet med forskellige initiativer for at nedbringe mængden af udledt CO2 med øje for klodens grønne fremtid.

Nu har miljøorganisationen International Council on Clean Transportation (ICCT) udarbejdet en liste over de lande, der udledte mest CO2 fra luftfartsbranchen i 2018. USA var den største klimasynder med 24 procents passagerrelateret CO2-udledning, hvoraf to tredjedele kom fra indenrigsflyvninger.

Herefter følger Kina, Storbritannien, Japan og Tyskland. EU som helhed udledte 142 millioner ton CO2, hvilket er lavere end USAs udledning på 182 millioner ton og mere end Kinas 95 millioner ton.

Kommercielle flyselskaber udledte i alt 918 millioner ton CO2 i 2018, hvilket var 32 procent mere end de 694 millioner ton, der blev udledt i 2013. CO2-udledning fra luftfartsbranchen sidste år udgjorde 2,4 procent af de globale emissioner fra fossilt brændstofbrug.

Kort- og mellemdistanceflyene stod for 43 procent af CO2-udledningen, mens langdistanceflyene repræsenterede 33 procent. Fragtfly repræsenterede 19 procent af udledningen. De sidste fem procent kom fra regionale flyvninger.

Klima på dagsordenen ved ICAO-møde
Selv om en lang række aktører inden for luftfartsbranchen gennem flere år har arbejdet med at nedbringe udledningen af CO2, vokser andelen af CO2-emission fra luftfarten – ifølge ICCT – hurtigere end antaget. Kommercielle emissioner fra luftfarten stiger 70 procent hurtigere end de prognoser, som den internationale luftfartsorganisation ICAO har udarbejdet, melder miljøorganisationen.

ICCT-undersøgelsen er offentliggjort forud for ICAOs treårsmøde, der begynder den 26. september. Her vil delegerede drøfte markedsbaserede løsninger for international luftfart – herunder CORSIA-programmet (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Grundidéen med CORSIA er at lægge låg på flyenes CO2-udledning i 2020, så den fremtidige vækst i international luftfart er CO2-neutral. Herudover vil blandt andet også EUs Emissions Trading System (EU ETS) blive diskuteret.

Alexandre de Juniac, generalsekretær og topchef i den internationale luftfartsorganisation IATA, har over for Air Transport World udtalt, at han håber, at regeringer verden over vedtager CORSIA. Han har også håb om, at flere regeringer vil påtage sig en aktiv rolle i at styrke udviklingen af bæredygtigt brændstof.

 

Relaterede artikler:

IATA: Klimaudfordring største trussel mod luftfarten

Grøn tænketank roser dansk luftfarts klimaplan

Ung dansker kan sikre luftfarten millionbesparelse