Holdt underskuddet nede på 750 millioner kroner

Norwegian kom ud af første kvartal med et underskud før skat på 750 millioner kroner. Kursen er sat på vækst, og i sommer beskæftiges 70 fly, der stiger til 85 i 2023.

Ikke uventet er Norwegian kommet ud af årets første kvartal med et trecifret millionunderskud. Første kvartal er traditionelt det svageste, og i 2022 var første halvdel af kvartalet påvirket af omikronvarianten, men Ukrainekrigen satte sine spor i den sidste del af kvartalet.

Alligevel lykkedes det Norwegian at lande et underskud før skat på 1.031,3 millioner norske kroner, hvilket svarer til 750 millioner danske kroner. Omsætningen rundede lidt mere end 1,9 milliarder norske kroner på baggrund af omkring 2,2 millioner passagerer i kvartalet.

Enhedsindtægterne faldt til 0,48 norske kroner per passagerkilometer, og med en tilsvarende enhedsomkostning på 0,71 norske kroner per udbudt passagersædekilometer, var forskellen på omkring 890 millioner norske kroner baseret på en produktion på 3.871 millioner ASK (udbudte passagersædekilometer).

Den forskel var 344 millioner kroner i indtægter fra salg af tillægsydelser ikke nok til at dække.

Beskytter likviditeten
Norwegian forklarer, at selskabet gennem kvartalet har forsøgt at tilpasse kapaciteten til efterspørgslen, hvilket først og fremmest har handlet om at sikre, at der ikke blev gjort for store indhug i kontantbeholdningen.

Det lykkedes da også at begrænset likviditetsdrænet til 160 millioner norske kroner for hele kvartalet, således at der stadig er en kontantbeholdning på 7,54 milliarder norske kroner. Til gengæld blev den rentebærende gæld øget fra 1.683 til 2.171 millioner norske kroner.

“Vi har tilpasset os udsvingene i markedet hurtigt og effektivt samtidig med, at vi har beskyttet selskabets likviditet igennem en udfordrende periode. Stigningen i billetbestillinger for tiden fremover er meget positiv, og vi glæder os til at kunne byde kunderne velkommen ombord på vores 280 ruter denne sommer,” siger Geir Karlsen, koncernchef i Norwegian.

Koncernchefen glæder sig samtidig over, at andelen af forretningsrejsende er stigende.

“Jeg er glad for at se, at de forretningsrejsende vender tilbage, og vi ved, at den gruppe især værdsætter vores omfattende rutenetværk og høje punktlighed, siger Geir Karlsen, koncernchef i Norwegian.

Flere fly og høje brændstofudgifter
Norwegian har store forventninger til den kommende sommer på baggrund af det stigende antal bookinger.

“Forbrugertilliden er i bedring på tværs af alle markeder, og der er stærk ophobet efterspørgsel på rejser, hvilket resulterer i højere betalingsvillighed for billetter og øgede bookinger forud for den travle sommer 2022,” skriver selskabet i kvartalsrapporten.

Ved udgangen af april havde Norwegian 61 fly i produktion, og yderligere ni fly er undervejs til flåden, således at den samlede kapacitet i den kommende sommer vil være 70 fly. Næste sommer vil produktionen blive øget til 85 fly, idet Norwegian har indgået en leasingaftale på 10 Boeing 737 MAX 8. og er i gang med at lukke en aftale om yderligere fem fly af samme type.

Dermed bliver det muligt at sænke enhedsomkostningerne og skabe større balance mellem indtægter og udgifter. De høje brændstofpriser er dog en af de meget mørke skyer i horisonten, hvilket det norske lavprisflyselskab også adresserer i kvartalsrapporten.

“Stigningen i brændstofpriserne forventes delvist at opveje virksomhedens positive bedring,” hedder det.

 

Relaterede artikler:

Bedste måned hos Norwegian siden pandemien

Norwegian indlejer ACMI-kapacitet frem til sommer

Overskud på 128 millioner kroner i Norwegian