IATA opfordrer til pre-screening af flypassagerer

Den internationale luftfartsorganisation IATA kalder kontrolmetoderne i lufthavnene for forældede. Organisationen opfordrer til, at der indføres nye principper, hvor flypassagererne ‘pre-screenes’ før udstedelse af boardingkort.

Der transporteres årligt 2,4 milliarder flypassagerer på flyruter over hele verden. Dette tal forventes at stige med 33 procent til 3,2 milliarder i 2014, hvorfor der er behov for nye sikkerhedsrutiner, der kan sikre en hurtigere passagergennemstrømning i lufthavnene. Det vurderer den internationale luftfartsorganisation IATA.

På IATA´s årlige “Global Mediay Day“, der blev afholdti Genève i sidste uge, kaldte organisationens generalsekretær Giovanni Bisignani de nuværende sikkheredsregler for “noget rod“ og fremhævede, at stress-faktoren ved flyrejser i mange lufthavne rundt omkring i verden var for omfattende.

IATA opfordrer derfor til, at der fremover foretages “pre-screening“ af passagererne før udstedelse af boardingkort. Idéen er at opdele flypassagerer i tre risikoniveauer, således at hovedparten af de rejsende kan gå “uforstyrret“ gennem lufthavnen på vej ud til flyet.

“Vi oplever i mange tilfælde, at ny teknologi nedsætter passager-gennemstrømningen. Vi har i nogle tilfælde set, at ‘screening-raterne’ er blevet halveret,“ siger Ken Dunlap, der er IATA´s direktør med ansvar for sikkerhed.

Ken Dunlap fremfører, at de nuværende sreening-metoder, der er 40 år gamle, ikke rummer tilstrækkelig kapacitet til den vækst, som luftfarten kommer til at opleve i de kommende år.

IATA´s forslag til sikkerheds-koncept indebærer, at der skal være tre sikkerheds-linier i de større lufthavne. Alle “kendte“ rejsende svarende til 30 procentskal passere gennem en hurtig kontrol. Omkring 60 procent af de rejsende kategoriseret som “regelmæssige“ skal også have et særligt kontrolområde, mens de resterende 10 procent, skal have et dedikeret kontrol-område med en intensiv sikkerhedskontrol.

IATA´s sikkerhedsdirektør understreger, at forslaget ikke blot er et “fripas“ til at spadsere direkte gennem lufthavnen, men i stedet en konkret risikovurdering på de enkelte passagerer, således at alle bliver udsat for den kontrol, der er nødvendig for hver enkelt rejsende.

På den lange bane forudser IATA, at der etableres særlige højteknologiske “walk-through-tunnels“, der kan erstatte eksisterende kontroludstyr. Her kan lav-risiko passagerer gøre brug af biometrisk identifikation ved blot at bevæge sig gennem kontrolområdet uden at skulle stoppe op og tale med sikkerhedspersonalet. IATA forventer, at dette kan blive en realitet indenfor en 10-årig periode.

Foto: Den traditionelle sikkerhedskontrol i lufthavnene er forældet, mener IATA. Arkivfoto fra Aalborg Lufthavn.