IATA: Plads til forbedring efter MH370

Den internationale luftfartsorganisation IATA holder i disse dage sit årsmøde i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur. Der er plads til forbedringer i kølvandet på MH370-tragedien konkluderede generalsekretær Tony Tyler på mødet.

Det er i høj grad skæbnens ironi, at den internationale luftfartsorganisation IATA for længe siden besluttede at holde den årlige OPS-konference på Sheraton Imperial i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur fra den 31. marts til den 2. april.

OPS-konferencen behandler alle aspekter af sikkerhed hos de 240 flyselskaber, der er medlem af organisationen og som samlet repræsenterer 84 procent af den globale passagerflytrafik.

Malaysia Airlines havde for længe siden påtaget sig værtsskabet for konferencen, og det har givetvis været en udfordring for flyselskabet at afholde konferencen set i lyset af de tragiske begivenheder med MH370.

Generalsekretær Tony Tyler indledte da også sin tale med at udtrykke sin dybeste medfølelse til familie og venner til de 239 passagerer og besætningsmedlemmer fra MH370, der forsvandt for snart en måned side. Herudover takkede han Malaysia Airlines for at fastholde og gennemføre værtsskabet trods den svære situation, som flyselskabet i øjeblikket befinder sig i.

“Vi skal ikke drage nogen forhastede konklusioner omkring MH370, førend man har fundet flyets sorte bokse. Normalt kan et alvorligt havari tage et år eller mere, før man har det endegyldige svar på, hvad der skete. I betragtning af, hvor flyet forsvandt, kan det blive en meget lang rejse, før vi får svar på alle vores spørgsmål,“ sagde Tony Tyler i sin tale på konferencen.

Plads til forbedring
Tragedien omkring MH370 har allerede ført til, at IATA har to konkrete områder, hvor man vil sætte ind for at kunne undgå de uklarheder, der har været omkring flyets forsvinden. Der er tale om forbedrede muligheder for at følge fly i luften samt en forbedret sikkerhed omkring passagerlister.

“I en verden, hvor hver eneste bevægelse som vi foretager os kan spores, er der fra offentligheden en stor mistro omkring, at et fly blot kan forsvinde, og at det ikke er muligt at have bedre sporingsmuligheder af flyenes sorte bokse. AF447 (forsvandt undervejs fra Rio de Janeiro til Paris, red.) rejste nogle tilsvarende spørgsmål for få år siden, og der har været nogle fremskridt på området. Vi bliver nødt til at øge fokus på dette område. Vi kan ikke lade endnu et fly blot forsvinde,“ hed det i en kommentar IATA-generalsekretæren.

Herudover ønsker IATA at forbedre sikkerheden i lufthavnene og hos flyselskaberne i forhold til, hvilke passagerer, der kommer ombord på flyene. I tilfældet med MH370 var der to passagerer ombord med falsk identitet, hvilket resulterede i, at der var fejl i de offentliggjorte passagerlister.

“At to passagerer kunne gå ombord i MH370 med falske pas, får alarmklokkerne til at ringe. Flyselskaber er hverken grænsevagter eller politi. Det må til enhver tid være en opgave for myndighederne.“

Tony Tyler peger på, at det hvert år koster flyselskaberne millioner af kroner at levere de såkaldte API-data (Advance Passenger Information System, red.) til omkring 60 lande. Derfor opfordrer generalsekretæren til, at landene også benytter disse data, og vil bede Organisationen for Internation Civil Luftfart, ICAO, om at formulere nogle standardkrav. Et af kravene vil blive, at det ikke længere skal være muligt at levere passagerdata i papirformat, men at der skabes et ensartet elektronisk format, hvor flyselskaberne kan levere data til myndighederne.

Færre omkomne ved flyulykker
På IATA-konferencen blev tallene for IATA-flyselskabernes sikkerhed i 2013 fremlagt. De viste, at der i 2013 var 210 mennesker, der omkom ved flyulykker mod 414 i 2012 og væsentligt under de seneste fem års gennemsnit på 517.

Mere end 3 mia. flypassagerer flyver hvert år med IATA-flyselskaberne på 36,4 mio. flyvninger. Det svarer til 100.000 flyvninger om dagen, der bliver gennemført uden sikkerhedsmæssige komplikationer.

I 2013 var der 16 alvorlige flyulykker, hvor flypassagerer omkom. Det var en mere end året før, men noget lavere end de gennemsnitligt 19 alvorlige flyulykker over en femårig periode.

Med 239 forsvundne – og formodet omkomne – i forbindelse med MH370 tyder noget på, at ulykkesstatistikken for 2014 vil pege i den forkerte retning i forhold til den udvikling, der har været i de senere år.