Branchedirektør Michael Svane, DI Transport. (Foto: Hans Søndergård | Dansk Industri)

“Ikke noget at hente for luftfarten”

EU-Kommissionens forslag til ændring af rammebetingelserne omkring COVID-19-statsstøtte lægger op til at hæve loftet fra tre millioner euro til mellem fem og 10 millioner euro på faste omkostninger. Det er langt fra nok, mener DI-branchedirektør.

EU-Kommissionen har sendt et udspil i høring hos medlemsstaterne omkring den femte ændring af de midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under COVID-19-udbruddet.

De første rammebetingelser blev vedtaget...