Indenrigsflytrafik i frit fald

Cimber Sterlings konkurs i kombination med en svag efterspørgsel har sendt indenrigsflytrafikken i frit fald. I årets første seks måneder var der 100.000 færre indenrigsflypassagerer på ruterne fra de tre største jyske lufthavne.

Året 2010 var det bedste år for den danske indenrigsflytrafik siden etableringen af den faste forbindelse over Storebælt i 1998.Omkring 2,45mio. passagerer rejste i dette år gennem Terminal 1, som er det nuværende navn for den gamle og nye indenrigsgård i Københavns Lufthavn.

I 2011 faldt antallet af indenrigspassagerer med omkring 2 procent til 2,4 mio., og i indeværende år vil der komme et dramatisk dyk, der ventes at sende passagertallet ned med en tocifret rate. Indenrigsflytrafikken er nemlig lige nu i frit fald.

Det viser den seneste opgørelse over passagerudviklingen i de tre største jyske lufthavne i BIllund, Aalborg og Aarhus. Årets første seks måneder bød på 659.088 indenrigsflypassagerer i de tre lufthavnemod 760.652 i samme periode året før. Det svarer til et samletfald på13,4 procent.

Uden indenrigsrute i 14 uger
Den største tilbagegang finder man ikke overraskendei Billund Lufthavn, der ikke har haft indenrigsflytrafik siden den 3. maj, hvor Cimber Sterling gik konkurs. SAS etablerer sig på ruten fra den 13. august, således at udviklingen her vil rette sig noget. Men indtil videre er der mistet 44,6 procent af passagererne fra første halvår 2011.

I Aarhus Lufthavn er man nede med 17,7 procent efter de første seks måneder, hvilket dog vurderes at være en kombination af svagere efterspørgsel og manglende frekvenser og kapacitet efter Cimber Sterlings konkurs.

Aalborg Lufthavn er ikke så hårdt ramt af Cimber Sterlings konkurs som de øvrige indenrigslufthavne, men her er det også vigende efterspørgsel samt lufthavnens egen satsning på udenrigsruter, der gør indhug i antallet af indenrigsflypassagerer. Der har således været7,7 procentfærre passagerer i årets førsteseks måneder sammenlignet med sidste år.

Samlet set forventes indenrigsflytrafikken i Danmarkat blive reducereret med mindst 250.000 passagerer i løbet af 2012.

Lufthavn 2011 (01-06) 2012 (01-06) Difference Diff i %
Aalborg 524.792 484.640 40.152 -7,7 %
Aarhus 163.281 134.436 28.845 -17,7 %
Billund 72.579 40.012 32.567 -44,9 %
I alt 760.652 659.088 101.564 -13,4 %

Kilde: Lufthavnenes hjemmesider

En væsentlig del af det kollektive trafiksystem
Den tidligere transportminister Hans Chr. Schmidt (V) nedsatte i juni måned 2011 det såkaldte Luftfartsudvalg, der i marts måned i år præsenterede enredegørelse om, hvordan der kunne skabes et fundament forat sikre en fortsat udvikling af et effektivt og konkurrencedygtigt dansk luftfartserhverv.

Udvalget, der var ledet af tidligere EU-kommissær Henning Christophersen, konkluderede blandt andet:

“Der skal skabes gode betingelser for en effektiv og markedsorienteret dansk indenrigsluftfart, fordi indenrigsluftfarten er en væsentlig del af det kollektive trafiksystem i Danmark. Lufthavne som Aalborg, Aarhus, Sønderborg, Rønne og Karup er afgørende for det lokale erhvervslivs tilgængelighed. Dansk indenrigsluftfart er samtidig afgørende for at binde landet og hele Rigsfællesskabet tættere sammen og udgør i dag nogle af landets vigtigste transportkorridorer for persontrafik,“ hed det i udvalgets redegørelse.

En redegørelse der blev til, før Cimber Sterlings måtte kaste håndklædet i ringen. Cimber Sterlings konkurs har efterfølgende tydeliggjort, at indenrigsflytrafikken har været ganske sårbar ved i overvejende grad at have været afhængig én privat operatør, der som udgangspunkt ikke har nogen sammenhæng med kollektiv trafik i øvrigt.

”Det er vigtigt, at man i politiske kredse tænker på, at infrastrukturen i de jyske lufthavne har stor betydning for at man kan flyve ind til København. Da indenrigsflytrafikken er en del af et liberaliseret marked, kan det svært at inddrage det som en del af den kollektive trafik,“ mener lufthavnschef Erik Jacobsen fra Karup Lufthavn, der også er formand for Danske Lufthavnes Sammenslutning.

I Karup Lufthavnvar der blot14.000 indenrigspassagerer i juni måned, hvilket er 45 procent under sidste års niveau medomkring 26.000 passagerer i samme måned.