Indien og Kina trodser EU’s kvote-system

Ti indiske og kinesiske luftfartsselskaber nægter at melde oplysninger om deres flyvninger i Europa ind til EU’s CO2-kvotesystem. EU’s klimakommissær Connie Hedegaard truer med at nægte dem adgang til europæisk luftrum.

Fra 1. januar i år blev luftfarten i Europa omfattet af EU’s CO2-kvotesystem. Det betyder at alle luftfartsselskaber, der flyver i Europa skal købe CO2-certifikater som kompensation for den CO2 derledes ud. Selskaberne får dog tildelt en række gratis kvoter, men de rækker ikke hele vejen, og sidst på året skal selskaberne ud og købe ekstra kvoter på de internationale kvotehandelsbørser.

Men allerede nu skal selskaberne indmelde hvor meget de har fløjet i årets første måneder. Mere end 1.200 luftfartsselskaber har indrapporteret data. Men en lille hård kerne af indiske og kinesiske luftfartsselskaber holder fast i den massive modstand, som systemet har mødt blandt lande og luftfartsselskaber uden for EU.

I alt 10 luftfartsselskaber fra Indien og Kina nægter at indberette tal. Men det skal de, fastholder EU’s klimakommissær Connie Hedegaard, der har givet selskaberne en frist frem til midten af juni til at hoste op med nogle tal, der skal være valideret og godkendt af uafhængige revisorer. Hvis ikke selskaberne kan levere oplysninger, som EU-Kommissionen finder tilstrækkelige, kan de risikere at blive nægtet adgang til europæisk luftrum.

De kinesiske luftfartsselskabers sammenslutning truer omvendt med, at kineserne vil svare igen med indgreb rettet mod de europæiske selskaber.

Sammenslutningen anslår, at EU-ordningen koster kinesiske luftfartsselskaber i omegnen af750 mio. danske kroner om året i øgede udgifter. Et beløb, der vil stige i takt med at trafikken mellem Kina og Europa stiger, og selskaberne åbner nye ruter. Til sammenligning er listeprisen forén Airbus A380 knap to mia. danske kroner.

De uvillige
Kvotesystemet mødte i starten af året stor modstand hos landene uden for EU. 26 lande med USA, Kina, Rusland og Indien i spidsen dannede ligefrem en koalition af uvillige, som de kaldte den. På et møde i Moskva i februar diskuterede de hvilke sanktioner de kunne iværksætte over for europæiske luftfartsselskaber for at presse EU-Kommissionen til a opgive kvotesystemet igen. Rusland luftede blandt andet muligheden for at lukke det sibiriske luftrum for europæiske flyselskaber. En manøvre, der ville få store konsekvenser, da turen mellem Europa og Sydøstasien går lige hen over Sibirien.

Siden hen er de diplomatiske udfald mod EU på regeringsniveau løjet af, men det må forventes at stormen tager til igen sidst på året og i starten af det nye år, når luftfartsselskaberne skal til lommerne og betale for de ekstra kvoter, som de får behov for.