Jyske lufthavnsinvesteringer for en kvart milliard

Lufthavnene i Aalborg og Billund har taget hul på et investeringsprogram til samlet en kvart milliard kroner. I Aalborg skal terminalbygning og standpladser udvides, mens Billund bygger om i forretnings- og securityområde i passagerterminalen samt udvider faciliteter for cargo samt forretnings- og privatfly.

Det bobler af optimisme i Jyllands to største lufthavne i Billund og Aalborg. De to lufthavne tager hul på et investeringsprogram til samlet en kvart milliard kroner, fordelt med 150 millioner kroner i Aalborg Lufthavn og 90 millioner kroner i Billund Lufthavn.

I Aalborg Lufthavn er det akutte pladsproblemer, der tvinger lufthavnen til en udbygning. Passagertallet er i løbet af de seneste fem år vokset med samlet 70 procent, således at 1,34 millioner passagerer rejste gennem terminalen sidste år. Samtidig er det lufthavnens mål at nå op omkring 2 millioner passagerer i 2016.

I Billund rundede man dog allerede i 2007 grænsen på 2 millioner passagerer og kunne således i 2010 bryste sig af en passagerrekord på 2,57 millioner passagerer.

Investeringen i Aalborg Lufthavn har en ramme på 150 millioner kroner og omfatter en udvidelse af terminalbygningen. Det betyder, at der udvides fra nuværende 6 gates til i alt 12 gates. Samtidig bliver security-området udvidet fra de nuværende 2 spor til i alt 3 spor.

Også på platformen udenfor terminalbygningen skal der udvidelser til. Der etableres fire nye standpladser til flyene, således at der samlet vil være 9 standpladser, når ombygningen er afsluttet. Herudover etableres der yderligere 1.000 nye parkeringspladser.

“Vi udvider terminalen med ca. 60procent og har lagt særlig vægt på de områder, hvor passagererne opholder sig, således bliver food & beverages samt shopping-området cirka 7 gange så stort som i dag. Det betyder, at folk virkelig vil få en følelse af, at de er kommet til en stor moderne lufthavn. Vi har analyseret på flowet gennem terminalen, og det bliver optimeret hele vejen rundt,“ fortæller en begejstret lufthavnsdirektør, Søren Svendsen.

Udbygningen af parkeringsområdet vil allerede være afsluttet den 1. september i år. Dernæst vil tilbygningen i lufthavnens nordlige ende stå klar den 1. juni 2012, mens den sydlige del af terminalen vil være klar til indvielse et år senere, den 1. juni 2013.

Billund rammer loftet i løbet af10 år

I Billund Lufthavn er det ikke en udbygning til at modtage flere passagerer, der står først for. Da den nuværende terminalbygning blev etableret nord for banen i maj 2002, blev terminalen indrettet til en kapacitet på maksimalt 3,5 millioner passagerer. Der er Billund Lufthavn ikke nået til endnu.

“Kapacitetsudnyttelsen afhænger af trafikmønsteret, og der er allerede tidspunkter på dagen eller ugen, hvor vi kommer tæt på lufthavnens kapacitetsgrænse. Men det er min vurdering, at behovet for en udbygning af passagerfaciliteterne senest vil være til stede inden 2020,“ siger lufthavnsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen fra Billund Lufthavn.

Billund Lufthavn har i dag i alt 13 gates samt 10 standpladser betjent ved bro samt yderligere 11 standpladser til skråparkering.

Den aktuelle investering i Billund Lufthavn omfatter enudvidelse af lufthavnens butiksområde samt flytning af security-området. Det betyder rent konkret, at security-området flyttes fra 1. salen til stueplan i det område, hvor Café Cumulus er placeret i dag. Antallet af spor fastholdes dog med de nuværende fire, men der forberedes til en eventuel udvidelse af et 5. security-spor.

Lufthavnens butiksområde placeres på hele 1. salen, mens restauranter og caféer vil være at finde på 2. sal efter ombygningen, der forventes at stå færdig ved udgangen af 2011.Ombygningen er berammet til at koste ca. 30 millioner kroner.

“Med ombygningen opnår viet bedre og mere naturligt flow i passagergennemstrømningen,“ vurderer Kjeld Zacho Jørgensen.

Billund Lufthavn harogså en ny GA-terminal for forretnings- og privatfly under opførelse i den sydvestlige del af området ved den gamle terminalbygning syd for banen.Denne investering beløber sig tilca. 5millioner kroner.

Herudover om- og udbygges Cargo Center Billund med et nyt læsseanlæg til flypaletter og yderligere fem læsseramper, der kan sikre en hurtigere ekspedition af godset. En investering til 15 millioner kroner.

Endelig er der en række blandede investeringer i driftsmidler til 27 millioner kroner samt specifikt 12 millioner kroner til to nye brandkøretøjer.

Det er således en “blandet pose bolcher“, der får investeringsprogrammet i Billund Lufthavn til at nå op på 90 millioner kroner. Sammen med udbygningen i Aalborg Lufthavn er de aktuellejyske lufthavnsinvesteringer lige nu på 240 millioner kroner.

I 2010 investerede Københavns Lufthavn i alt næsten 775 millioner kroner, og investeringsniveauet vil fremadrettet ligge omkring 500 millioner kroner årligt som lufthavnens har forpligtet sig til i forbindelse med den seneste takstaftale.

GRAFIK: ARKITEKTFIRMAET NORD A/S (Aalborg Lufthavn – trappe og elevator)