SAS-fly i Aalborg Lufthavn. (Foto: Aalborg Lufthavn/PR)

Kannibalisering i Aalborg Lufthavn

Der er stor vækst i udenrigsrutetrafikken fra Aalborg Lufthavn. I årets første kvartal steg antallet af udenrigsrutepassagerer med næsten 25 procent, men samtidig forsvinder indenrigspassagerne i en hurtigere takt, således at der reelt sker en kannibalisering.

Indtil 2008 var Aalborg Lufthavn primært kendt som hjemsted for Danmarks største indenrigsflyrute til København.

Men med igangsætningen af en ny strategi har den nordjyske lufthavn taget et vigtigt skridt i retning af en transformation til på sigt at få skabt en større profil i udenrigs- og chartermarkedet.

Men det er ikke uden omkostninger. Når lufthavnen tiltrækker nye ruteflyselskaber, der skal tilbyde de nordjyske rejsende nonstop og onestop flyforbindelser til hele verden, mister man samtidig en del af indenrigspassagererne til København, der som transferpassagerer rejser videre ud i verden fra København.

Det ser man tydeligvis, når man betragter passagertallene for årets første kvartal. I alt 316.354 passagerer rejste til og fra Aalborg Lufthavn, hvilket er en lillefremgang på 5.142 passager i forhold til samme periode året før.

Det svarer til en beskeden vækst på 1,7 procent, hvilket er forårsaget af det forhold, at indenrigspassagerne forsvinder hurtigere end nye udenrigspassagerer kommer til. I første kvartal af 2012 var der 7.376 nye udenrigspassagerer, mens man i stedet mistede 10.182 indenrigspassagerer.

Dermed forsvinder der 1,4 indenrigspassagerer, hver gang der kommer en ny udenrigspassager til. Således er det alene chartertrafikken, der i første kvartal har sikret væksten i Aalborg Lufthavn med en øgning fra 22.130 til 29.421 svarende til 32,9 procent.

“Indenrigstrafikken i Danmark er i kraftig tilbagegang, dog mindst i Aalborg. Det fantastiske ved, at vi oplever mindst tilbagegang af alle er, at vi som den eneste lufthavn vokser kraftigt på udenrigstrafikken, som selvfølgelig må være årsag til en del af tabet påindenrigstrafikken,“ siger lufthavnsdirektør Søren Svendsen i en kommentar.

Kannibalisering
Der erdermed sket en kannibalisering. En betegnelse for at man tager salg fra sig selv (æder af sig selv), hvilket er tilfældet når man udvikler og markedsfører nye produkter (direkte udenrigsflyruter), som de rejsende køber i stedet for et eksisterende produkt (indenrigstilslutning til udenrigsrute fra København), som man hidtil har markedsført.

Hvorvidt denne strategi er smart, afhænger af resultatet på lang sigt.For umiddelbart virker det ikke som en god forretning, at erstatte en indenrigspassager med en udenrigspassagerer, når grundindtægten per passager er den samme – uanset om det er indenrigs eller udenrigstrafik.

Flere udenrigspassagererkræver nemlig større parkeringsanlæg samt lounge, restauranter, taxfee-shops og andre udvidede faciliteter i lufthavnen. Herudover tilbydes der ofte en opstartsrabat til de nye udenrigsruteselskaber, der vælger at flyve til og fra lufthavnen. Dermed bliver dækningsbidraget per passager umiddelbart mindre end hidtil.

Aalborg Lufthavn forventes dog på sigt at blive belønnet for den strategiske satsning, idet udviklingen i udenrigsrutetrafikken forventes at skabe en vækst i regionen, som kan stimulere rejseaktiviteten yderligere.Samtidig er international trafik den eneste blivende vækstmotor.

Gennemlever en transformationsproces
Herudover må transformationsprocessen fra indenrigslufthavn til international lufthavn også forventes at skulle gennemføres og vurderes over en længere årrække, hvorfor det endnu vil være for tidligt at bedømme lufthavnen på de foreløbige resultater, hvor man er midt i processen.

Der er til stadighed gang i udviklingen af nye udenrigsruter fra Aalborg Lufthavn, hvorfor man formentlig i løbet af 2012 vil se kurven knække, således at antallet af nye udenrigspassagerer vil blive større end antallet af tabte indenrigsrejsende.

Hollandske KLM har netop øget fra to til tre daglige frekvenser på ruten til Amsterdam, ligesom det spanske lavprisflyselskab Vueling for en uge siden åbnede en direkte rute til Barcelona El Prat-lufthavnen.

“Vi har store forventninger til 2012. Den 4. maj åbner Norwegian en direkte rute mellem Aalborg og Berlin, og samtidig håber vi snart at kunne byde velkommen til et nyt flyselskab her i Aalborg Lufthavn,“ siger salgs- og marketingdirektør Rikke Mølgaard.

Kilder i markedet forventer, at det er Turkish Airlines, der er nyt flyselskab i Aalborg Lufthavn inden længe. Et selskab, der baserer sig på transfertrafik via Istanbul, hvorfor indenrigstransfertrafikken vil komme under yderligere pres.

Med til historien hører også, at Cimber Sterling ikke vil tilbyde flyvninger fra Aalborg til Antalya, Chania (Kreta), Málaga og Palma de Mallorca, når sommertrafikprogrammet ophører ved udgangen af oktober måned i år.