Laserlys ramte Norwegian-fly ved Roskilde

Onsdag i sidste uge blev politiet tilkaldt til en hændelse, hvor et Norwegian fly var blevet ramt af en laserstråle under indflyvning til Københavns Lufthavn.

Onsdag aften den 7. august var Norwegian flight DY3517 under indflyvning til Københavns Lufthavn efter at have gennemført en flyvning fra London Gatwick-lufthavnen til den danske hovedstad. Her blev piloterne generet af en kraftig laserstråle, der blev rettet mod flyet fra jorden.

Ifølge døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi fik politiet kl. 23.17 en henvendelse fra kontroltårnet i Københavns Lufthavn, idet piloterne under indflyvningen kort forinden havde passeret et område omkring 18 kilometer syd for Roskilde. Fra dette område var flyet blevet ramt af en grøn laserstråle.

Politiet kørte til området, men fandt ikke nogen, der lyste med grønt laserlys mod himlen. Personalet i kontroltårnet skulle efterfølgende afhøres i et forsøg på at præcisere det sted, hvorfra laserlyset kom.

Tilfælde i Aalborg
Norwegian har tidligere oplevet flere tilfælde af laserlys mod selskabets fly under indflyvning til Aalborg Lufthavn.

I løbet af få uger sidste år modtog Nordjyllands Politi i alt seks anmeldelser om ukendte personer i Asaa-området, der havde generet piloterne.

“Lysene kan genere piloterne i de indflyvende fly, og det kan i værste fald blive farligt, hvis piloterne blændes. Og man kan få lasere med meget kraftige lysstråler,“ sagde Henrik Hyldig fra politiets servicecenter dengang til Nordjyske.dk.

Farligt legetøj
Hos de forhandlere, der sælger de særlige laserpointers, skriver man dog en advarsel til købere af legetøjet. “Brug aldrig laseren mod fly og helikoptere.“ En opfording, der således ikke altid bliver fulgt, men tværtimod måske har givet mange umodne og letsindigelaserpointer-ejere lidt for gode idéer.


Laserpointers er inddelt i forskellige klasser afhængig af lysstyrken. De mindste lasere i kategorien klasseI tilIII har en styrke på op til 5mW og er relativt ufarlige, med mindre man stirrer ind i lysstrålen i længere tid.Klasse IIIb lasere ligger i niveauet 5-500 mW, mens klasse IV-lasere er på mere end 500 mW. Disse lasere er så farlige, at øjet kan blive beskadiget ved ganske kortvarigt at kigge ind i strålen. Herudover er der også risiko for brandfare, hvis strålen er rettet mod et objekt ved en for kort afstand.Forbud nær lufthavne

I mange tilfælde må klasse IIIb og klasse IV lasere ikke benyttes i nærheden af lufthavne.Statens Luftfartsvæsen (nu Trafikstyrelsen) udarbejdede tilbage i september 2003 særlige reglerfor brug af laser pointers nær lufthavnene.Overtrædelse af bestemmelserne kan straffes med bøde, hvilket mange betragter som en relativt lav straf i betragtning af, at de kraftige laser pointers kan skade piloternes syn og potentielt udgøre en fare for flysikkerheden. Men kan det bevises, at der er tale om bevidst chikane mod flyene, kan straffeloven komme i anvendelse. Her kan man straffes for at have bragt andres liv eller førlighed i fare, og her vil strafferammen være op til otte års fængsel.