Laserlys stadig et stort problem

111 gange blev piloter i 2011 ramt af laserlys fra jorden i dansk luftrum. Det er samme niveau som året før.

Laserlys fra jorden, som peges mod fly og piloter, er fortsat et stort problem i det danske luftrum. Hele 111 gange i 2011 blev det røde lys rettet mod fly i luften. I 2010 skete det 117 gange.

Det fremgår af Trafikstyrelsens årsrapport for 2011 om sikkerheden i dansk luftfart, som netop er udkommet.

Før 2009 var der kun meget få episoder med laserlys mod fly herhjemme. Men det har ændret sig. I 2009, 2010 og 2011 blev der således indberettet i alt 266 episoder til Trafikstyrelsen. 61 episoder blev indberettet af selskaber eller piloter, resten kom via lufttrafiktjenester.

Ud af de 61 indberetninger fra selskaber og piloter har én pilot beskrevet, at begivenheden medførte midlertidig blindhed samt længerevarende øjengener.

Seks piloter har beskrevet at blive blændet, heraf tre med efterfølgende kortvarige øjengener. 11 piloter har opfattet laseren som generende for udførelse af flyvningen. Der har været tilfælde, hvor begge piloter har haft gener samtidig, skriver Trafikstyrelsen.

I 18 tilfælde, svarende til 29,5 procent, har piloterne haft gener i større eller mindre grad. Tab af nattesyn, blænding og midlertidig blindhed, dobbeltsyn og afledning af opmærksomheden er de mest almindelige gener.

Kritiske del af flyvningen
En meget stor del af begivenhederne med laserlys finder sted i den kritiske del af flyvningen, det vil sige ved start og landing. Start, indledende stigning (under 4000 fod), indflyvning (under 4000 fod) og landing udgør 52 procent af begivenhederne, hvor piloterne er blevet generet af laserlys.

I marts 2011 blev en 22-årig mand fra Høje Taastrup som den første herhjemme dømt for i september 2009 at have generet flytrafikken til og fra Roskilde lufthavn med et kraftigt grønt laserlys.

Efter flere episoder med laserlys mod fly på vej til og fra Roskilde Lufthavn sendte Rigspolitiet og Forsvaret en helikopter i luften hver aften i en uge for at finde frem til hvor laserlyset kom fra. Og pludselig var der bid, da observationshelikopterens egne piloter blev ramt.

“Det er så kraftigt, at det lyser hele cockpittet op, og der bliver grønt derinde. Det er ret afgørende i en helikopter, for instrumenterne af grønne. Så det kan gøre, at piloten ikke kan se dem,“ forklarede den ene observatør fra helikopteren, da han vidnede i retten. Det skriver TV2.dk.

Den 22-årige mand var tiltalt efter straffelovens paragraf 184, som handler om forstyrrelse af sikkerheden for transportmidlers drift og sikkerheden på offentlige færdselsveje. Det kan under skærpende omstændigheder give seks års fængsel, men manden slap med 14 dages betinget fængsel.