(Foto: Heathrow Airports)

London Heathrow skal lukkes

Sådan lyder udmeldingen fra Londons borgmester, Boris Johnson. Han mener, at løsningen på kapacitetsproblemet i Heathrow bedst løses ved at bygge en helt ny lufthavn og lukke den eksisterende.

London har fem lufthavne, og inden 2030 vil de alle være fuldt udnyttede. Allerede i dag udnyttes over 98 procent af kapaciteten i London Heathrow, som er den største af de fem. Netop Heathrow-lufthavnen spiller en central rolle for Londons førerposition som hub for oversøisk og europæisk flytrafik og en løsning på kapacitetsproblemet er tvingende nødvendig, hvis ikke London skal tabe denne førerposition.

I mandags fremlagde Londons borgmester, Boris Johnson, sit forslag til, hvordan kapacitetsproblemerne kan blive løst og hvordan den fremtidige vækst kan sikres. London Heathrow skal lukkes, og erstattes med en ny lufthavn Themsens udmunding med fire startbaner. Det er dog ikke første gang, at netop dette forslag bliver bragt frem.

Boris Johnson har peget på to egnede placeringer nær flodudmundingen, som også kan imødekomme det voksende støjproblem fra de mange startende og landende fly, der i dag plager London-borgerne nær Heathrow. Ved at anlægge en lufthavn ved Themsen-udmundingen kan fly nemlig starte og lande over vand, hvilket vil give færrest støjgener i fremtiden.

100.000 nye hjem
Borgmesterens forslag indebærer, at staten køber Heathrow for en sum svarende til knapt 130 mia. danske kroner, og udlægger de 1.220 hektar til boligbyggeri. Ifølge Boris Johnson skulle dette kunne imødekomme boligmanglen, som England står i, med 100.000 nye hjem.

Boris Johnsons forslag vil i denne uge blive fremlagt for den uafhængige Davies Kommission, hvis arbejde er at øge konkurrenceevnen for de britiske lufthavne og flyselskaber. Det er i sidste ende Davies Kommissionen, som skal komme med en indstilling til løsningen af kapacitetsproblemet til den engelske regering på baggrund af forslag fra de involverede parter.

Diskussionerne om kapacitetsproblemerne i London er en årelang debat, som der endnu ikke er kommet en afklaring på. Flere års debat har gjort forholdet mellem Heathrow, politikerne og de øvrige London-lufthavne anspændt, da alle parter har hver deres løsning på problemet.

Massive jobtab
I Gatwick-lufthavnen, som er den næststørste London-lufthavn, mener man, at London skal have to stor-lufthavne ligesom i New York. Derfor mener man her, at svaret er en ekstra startbane i Gatwick.

I Heathrow anses løsningen for at være opførelsen af en tredje startbane og dermed tillade endnu mere trafik end i dag. Denne løsning er dog helt utænkelig, hvis man spørger Boris Johnson. En tredje startbane vil nemlig kræve masse-ekspropriationer og støjproblemerne vil unægtelig forværres.

I Heathrow er man, ikke overraskende, rygende uenig med Boris Johnsons forslag om at lukke og flytte Londons storlufthavn. Hos ejerne peges der blandt andet på konsekvenserne af, at mange virksomheder med tilknytning til Heathrow bliver tvunget til at flytte. En sådan flytning vil ifølge Heathrow-ejerne koste jobs i et omfang, der ikke er set siden 1980’ernes kulminelukninger.