ICAO-hovedkvarteret i Montreal. (Foto: ICAO)

Luftfartsbranchen roser CORSIA-aftalen

191 medlemslande i den internationale luftfartsorganisation ICAO er blevet enige om en global aftale, der på sigt skal mindske CO2-udledningen fra luftfarten.

Det lykkedes noget overraskende på det 33. rådsmøde i FN-luftfartsorganisationen ICAO at nå til enighed om en ny klimaaftale for den globale luftfartsindustri. Repræsentanter fra 191 regeringer, luftfartsindustrien og det civile samfund indgik aftalen på den næstsidste dag af det 10 dage lange møde, der sluttede i fredags i Montreal.

Aftalen er blevet døbt CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, red.) og denne skal komplementere mange af de tiltag, som flyselskaber over hele verden allerede har igangsat på miljøområdet Det handler blandt andet om tekniske og operationelle forbedringer samt øget produktion og brug af biobrændstof til fly.

“Det har krævet en stor indsats og forståelse at nå frem til dette stadium, og jeg ønsker at rose den ånd af konsensus og vilje til kompromis, som er blevet vist af vores medlemslande, luftfartsindustrien og det civile samfund. Vi har nu fået en praktisk aftale og enighed om emnet med opbakning fra et stort antal lande, som frivilligt vil deltage i GMBM (global market based measure, red.) – og fra begyndelsen. Det vil betyde, at CORSIA kommer til at yde et positivt bidrag til at reducere den globale udledning af drivhusgasser,” sig ICAO-præsidenten Dr. Olumuyiwa Benard Aliu i en pressemeddelelse.

Implementeringen af CORSIA vil blive indledt med en såkaldt pilot-fase fra 2021 til udgangen af 2023, og den vil blive fulgt af en første fase fra 2024 til 2026. Deltagelsen i begge faser vil være frivillig, mens fasen fra 2027 til 2035 vil være obligatorisk for alle medlemslande. Der blev dog vedtaget nogle undtagelser for en række u-lande og små ø-stater, der samlet har en meget lav andel af international luftfart. Første fase blev tiltrådt af 65 medlemslande – herunder Danmark – og tilsammen repræsenterer disse 65 lande omkring 85 procent af den samlede internationale luftfart.

Den gennemsnitlige CO2-udledning fra international luftfart mellem 2019 og 2020 kommer til at danne basis for CO2-neutral vækst fra 2020, som bliver fremtidigt målepunkt. I hvert år fra 2021 og fremad vil forskellen mellem 2019/20-niveauet og det aktuelle års niveau udgøre den del, som luftfartsindustrien bliver ansvarlig for.

Opbakning fra luftfartsindustrien
En lang række organisationer inden for luftfartsindustrien har allerede været ude med roser og opbakning til den nye klimaaftale.

“Denne aftale uden fortilfælde er en milepæl i den internationale politik for klimaændringer. Vi bifalder medlemslandenes hårde arbejde i ICAO med at finde de nødvendige kompromiser for at kunne etablere den første sektoraftale, der vil reducere CO2-udledningen på globalt niveau. Europæiske flyselskaber, luftfartsindustrien og andre aktører såvel som de europæiske myndigheder har konsekvent efterstræbt en global løsning i mange år. Med ICAO-aftalen er der nu kommet en ny mulighed for at kigge med friske øjne på miljøregulering i europæisk sammenhæng og til at gennemgå eksisterende tiltag, der skal reducerede CO2-udledning fra luftfarten,” siger Thomas Reynaert, der er administrerende direktør for Airlines for Europe (A4E), hvis medlemmer repræsenterer  60 procent af passagertrafikken i det kontinentale Europa.

Ikke overraskende er flyproducenterne også glade for den ny aftale, da det vil motivere flyselskaberne til at udskifte ældre fly med nye og mere miljøvenlige fly.

“Dette bliver et skelsættende år for den globale luftfart og ICAO. I februar blev der indgået en aftale om standardisering af CO2-certificering af fly, og den nye internationale aftale er endnu en vigtig milepæl i bestræbelserne på at støtte luftfartsindustriens forpligtelse til at reducere CO2-udslippet,” siger koncernchef Fabrice Brégier fra Airbus, der er en af verdens største flyproducenter.

Ingen konkurrenceforvridning
Der er også tilfredshed hos den danske regering med ICAO-aftalen, selvom man fra europæisk side havde ønsket et mere miljømæssigt effektivt system. Men fra Danmarks side hæfter man sig ved, at der ikke bliver konkurrenceforvridning, da alle flyvninger på samme ruter vil blive behandlet ens.

“Det glæder mig, at vi nu efter mange års forhandlinger omsider har fået en klimaaftale for den civile internationale luftfart. Jeg er tilfreds med, at resultatet er afbalanceret, så der på den ene side opnås en markant reduktion af CO2-udledningerne, og på den anden side tages hensyn til, at for eksempel danske luftfartsselskaber ikke påvirkes hårdere end de luftfartsselskaber, de konkurrerer med på de samme ruter,” siger transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt i en kommentar til aftalen.

Følgende 65 lande har givet accept til at deltage i den frivillige fase af CORSIA fra 2021 til 2026: Mexico, Canada, USA, Indonesien, Kina, Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Poland, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Albanien, Armenien, Aserbajdsjan, Bosnien og Hercegovina, Georgien, Island, Moldova, Monaco, Montenegro, Norge, San Marino, Serbien, Schweiz, Makedonien, Tyrkiet, Ukraine, Marshalløerne, Singapore, Japan, Malaysia, Kenya, De Forenede Arabiske Emirater, New Zealand, Guatemala, Sydkorea, Australien, Thailand, Costa Rica, Papua New Guinea, Qatar og Burkina Faso.

Argentina, Venezuela, Indien og Rusland har som de eneste lande taget forbehold for centrale dele af beslutningen, hvilket betyder, at de ikke umiddelbart tilslutter sig systemet.

 

Relaterede artikler:

ICAO vil indføre globalt flytracking-teknologi

ICAO-aftale møder dansk skepsis

EU reducerer omstridt CO2-kvotesystem

CO2-initiativ fra EU møder undren

Frygt for handelskrig over CO2-kvoter