A320 over Københavns Lufthavn. (Foto: CPH)

Luftfartstilsynet skærer i medarbejderstaben

Coronakrisen fører til nedskæringer i luftfartstilsynet under Trafikstyrelsen. Det skyldes stort fald i indtægter fra safety-afgiften i danske lufthavne, som primært finansierer tilsynet.

Coronakrisen koster ikke alene arbejdspladser i private virksomheder inden for luftfarten i Danmark. Også i det offentlige medfører den nedsatte aktivitet i lufthavnene afskedigelser og besparelser.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har på baggrund af...