De to start- og landingsbaner i Hamborg Lufthavn skal have ny belægning i 2023. Foto: Oliver Sorg/Hamborg Lufthavn

Lukker start- og landingsbaner i Hamborg Lufthavn

Hamborg Lufthavn skal hen over sommeren lægge ny belægning på de to start- og landingsbaner, og derfor lukkes banerne på skift for ikke at genere flytrafikken.

Nøjagtig som når der skal ny asfalt på almindelige veje på grund af slid fra biler og andre køretøjer, skal der ind i mellem også ny belægning på start- og landingsbanerne i lufthavne.

Dette er snart tilfældet i Hamborg Lufthavn, hvor banerne efterhånden er så slidte, at der skal ny belægning på. Det oplyser den nordtyske lufthavn. Det betyder, at lufthavnens to baner må lukkes helt i perioder hen over sommeren.

Den første bane, der hedder 05/23, lukkes for flytrafik i perioden fra 31. maj til 28. juni 2023. Den anden bane med navnet 15/33 lukker i perioden fra 30. august til 27. september 2023. Ud over fornyelse af den øverste belægning vil det årlige vedligeholdelses- og reparationsarbejde også blive udført i samme periode på de to baner, der er henholdsvis 3.250 og 3.666 meter lange.

For at kunne igangsætte udskiftningen af det øverste banelag er det desuden nødvendigt at lukke hver bane i fem dage op til den lange lukkeperiode. Bane 05/23 lukker således også mellem 8. og 12. maj, og bane 15/33 er lukket i perioden fra 3. til 7. juli.

60 år gammelt banesystem
Med de lange lukkeperioder af de to start- og landingsbaner i Hamborg Lufthavn kan flyselskaberne altså i perioder se frem til ændrede ind- og udflyvning. Renoveringsarbejdet vil dog efter alt at dømme ikke betyde påvirkning af rettidigheden af flytrafikken i Hamborg Lufthavn, der hvert år benyttes af mange tusinde danskere.

Den nordtyske lufthavn har imidlertid fundet det nødvendigt at foretage det omfattende renoveringsarbejde i år. Dele af banesystemet i lufthavnen er over 60 år gammelt, og trafik, vind og vejr gør det nødvendigt med jævne mellemrum at udskifte banernes øverste lag.

Hamborg Lufthavn har planlagt arbejdet uden om de mest travle ferieperioder, ligesom der også bliver taget hensyn til naboerne ved at lægge arbejdet uden om ferien.

Når det øverste overfladelag er udskiftet på de to baner, forventer Hamborg Lufthavn, at der formentlig vil være behov for færre kortsigtede vedligeholdelsesarbejder på banerne i de kommende år.

 

Relaterede artikler:

Hamborg Lufthavn gør det muligt at undgå ventetid i køer

Hamborg Lufthavn klarede sig bedre end forventet

123 afgange aflyst i danskerlufthavn