Mahan Air har blandt andet brugt Airbus A340-600 fly på sin CPH-rute. (Foto: Konstantin von Wedelstaedt / Wikimedia Commons)

Mahan Air-vagter holder myndigheder beskæftiget

PET og tre ministerier arbejder sammen på højtryk for sandsynligvis at give iranske Mahan Air dispensation til at have bevæbnede vagter ombord på fly til og fra Danmark.

Meget kunne tyde på, at Politiets Efterretningstjeneste (PET), Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Transportministeriet og Trafikstyrelsen sammen arbejder ihærdigt for at det iranske flyselskab Mahan Air igen kan komme til at flyve mellem København og Teheran med bevæbnede vagter ombord. Noget, som er ulovligt i henhold til dansk lovgivning.

Mahan Air lukkede sin rute mellem København og Teheran i marts. Det skete efter det kom frem, at Mahan Air siden ruteopstarten i juni sidste år netop havde brugt bevæbnede vagter ombord på de to ugentlige flyvninger.

Gøre undtagelser
Det er Luftfartslovens paragraf 85, stk. 1 der dikterer, at det ikke uden tilladelse fra transportministeren og justitsministeren er lovligt at medføre ”eksplosive stoffer, krigsmateriel eller krigsammunition på flyvninger til og fra Danmark. Den danske transportminister kan efter forhandling med landets forsvarsminister og justitsminister ”ved forskrift gøre undtagelse fra bestemmelsen i styk 1.”

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der udøver transportministerens beføjelser indenfor luftfartslovens paragraf 85, stk. 1. Og her har man tidligere ikke ment, at der skulle gøres en undtagelse i Mahan Airs tilfælde.

Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke kan gøres undtagelser. I 2010 indgik Danmark og USA således en aftale, der gav amerikanske flyselskaber lov til at have Sky Marshals ombord på flyvninger til og fra Danmark. Og meget tyder på, at myndighederne er ved at forberede udstedelsen af en lignende undtagelse for iranske flyselskaber.

Eneste punkt på dagsordenen
Politiets Efterretningstjeneste, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Transportministeriet og Trafikstyrelsen har i de senere måneder således holdt møder og korresponderet livligt frem og tilbage om Mahan Air.

I maj var kontorchefer fra de tre ministerier og Trafikstyrelsen samt repræsentanter for Politiets Efterretningstjeneste således samlet til et stort møde med Mahan Air som eneste punkt på dagsordenen. Det viser dokumenter, som CHECK-IN.dk har fået aktindsigt i.

Efter mødet har folkene fra PET og Justitsministeriet arbejdet videre med opgaver, som blev besluttet på mødet. Desuden har Trafikstyrelsen forberedt et anbefalet brev til de iranske luftfartsmyndigheder. Et brev, som Trafikstyrelsen i slutningen af juni bad Udenrigsministeriet om hjælp til at transportere til Iran og overbringe til de iranske myndigheder.

Skaffe kinesere
Umiddelbart kunne man tro, at myndighederne blot ville acceptere rutelukningen og så i det stille glæde sig over, at man slap af med det kontroversielle flyselskab. Men sådan er det ikke gået. I stedet har der været masser af mails og møder myndighederne imellem. Det viser de lister over dokumenterne i sagen, som CHECK-IN.dk har fået aktindsigt i.

Udenrigsministeriets deltagelse i mødet og korrepondancen bestyrker mistanken om at der arbejdes på at udstede en dispensation. I flere mails fra ministeriet til Trafikstyrelsen understreges det, hvor vigtig en direkte flyrute til Iran er for dansk erhvervsliv og dansk turisme. De danske virksomheder kan med en direkte flyrute til Teheran nemmere få adgang til det iranske marked, hvor man er i fuld gang med at investere efter sidste års ophævelse af de mangeårige sanktioner mod landet. Og så var Mahan Air-ruten i sin ni måneder lange levetid med til at skaffe rigtig mange især kinesiske turister til Danmark.

Danmarks ambassadør til Iran, Danny Annan, har også i et brev til den ansvarlige kontorchef i Trafikstyrelsen understreget betydningen af flyruten.

”Det skal bemærkes, at det er ambassadens vurdering, at den direkte rute bidrager positivt til udviklingen i det bilaterale forhold mellem Danmark og Iran, herunder især de kommercielle relationer,” skriver Danmarks ambassadør til Iran, Danny Annan, den 14. marts i år i en mail til kontorchefen.

PET har bolden
Ifølge Trafikstyrelsens kommunikationsafdeling, så har man de seneste måneder blot orienteret de andre myndigheder om det møde, som Trafikstyrelsen havde med Mahan Air i midten af marts umiddelbart efter lukningen af ruten. Listerne over sagens dokumenter tegner dog et andet billede af et langt højere aktivitetsniveau, hvor Justitsministeriet og PET nu har ”bolden”, som det formuleres i mails sendt mellem myndighederne efter mødet.

Trafikstyrelsen oplyste i sidste uge, at man ikke havde andre kommentarer til sagen end de oplysninger, som fremgår af de dokumenter, som CHECK-IN.dk over flere omgange har fået aktindsigt i.

Mahan Air har gennem flere år været i især de amerikanske myndigheders søgelys. Ikke mindst fordi selskabet mistænkes for at transportere soldater og våben til borgerkrigen i Syrien. Det har ført til at USA har indført en række sanktioner mod selskabet. Det betyder, at brændstofleverandører i europæiske lufthavne, som gør forretning med amerikanske firmaer, ikke må tanke fly fra Mahan Air.

 

 

Relaterede artikler:

Kendte til bevæbnede vagter i to måneder

Mahan: Danmark ene om at forbyde bevæbnede vagter

Afvist i Arlanda og accepteret i København

Iranere langer ud efter myndigheder

SAS: Iran er et interessant marked

Styrelse mørklægger sag om iransk flyselskab

Iranere til møde med myndighederne

CPH vinker farvel til selskab mistænkt for våbentransport

Iranere har lukket CPH-rute

Iranere skruer op og ned for CPH-rute

Nyt CPH-flyselskab forbudt i Saudi Arabien