(Foto: Heathrow Airports)

May udsætter afstemning om Heathrow-ekspansion

Den britiske premierminister Theresa May forhaler beslutningen om en udvidelse af Heathrow, mens Gatwick-løsningen ny synes mere fjern.

Debatten om, hvordan trængselsproblemerne i Londons største lufthavn, Heathrow, skal løses, står til at fortsætte. Premierminister Theresa May udsatte i denne uge afstemningen til trods for, at hun tidligere har talt for en hurtig afgørelse. Det skriver flere britiske medier.

Ifølge The Telegraph vil Theresa Mays regering ikke træffe nogen afgørende beslutning om en tredje startbane i Heathrow før til næste år.

Dog ventes regeringen i næste uge at meddele, hvilken løsning den bakker op om. Dette vil finde sted i et mindre udvalg – der ifølge Reuters udmærker sig ved ikke at omfatte ministre, som har ytret stærk modstand mod en udbygning af Heathrow.

Heraf synes britiske medier at have draget den konklusion, som i mere end et år har vejret i luften, at den konservative regering allerede har besluttet sig for at gå efter en udbygning af Heathrow fremfor en ekstra startbane ved Gatwick, som er en af de alternative løsninger, der er i spil.

Luft til modstandere
Beslutningen om at udsætte afstemningen til næste år, skal ifølge premierministeren give flere af hendes egne ministre, der modsætter sig forslaget om at udvide Heathrow, mulighed for at ytre deres synspunkter, uden at det indebærer de sædvanlige krav om kollektiv opbakning til regeringens linje og tilhørende repressalier om tilbagetrækning for dem, der måtte undsige sig.

Forlydender om tilbagetrækninger blandt regeringens støtter i kølvandet på en eventuel hurtig afgørelse i Heathrows favør, skal ifølge The Guardian have været en af de væsentlige drivkræfter bag udsættelsen af afstemningen, som oprindeligt skulle have fundet sted senere på måneden.

En af modstanderne er udenrigsminister Boris Johnson – medlem af parlamentet for De Konservative og tidligere London-borgmester – der gentagne gange har foreslået opførelsen af en helt ny London-lufthavn.

 

Relaterede artikler:

Flybe: Brug flyvestation som Heathrow-aflastning

Ny London-borgmester imod Heathrow-bane

Kommission: Byg en tredje bane i Heathrow

Gatwick udfordrer Heathrow

Både Heathrow og Gatwick i spil