Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA). (Foto: Niels Hougaard)

Minister: CPH skal give noget tilbage

Når CPH har fået tildelt eneretten til at drive lufthavn i hovedstaden, så er den også forpligtet til at give noget tilbage til samfundet, fastslår transportministeren.

I dag har Ole Birk Olesen (LA) været transportminister i præcis fire måneder. Og selvom PostNord, IC4-tog og mange andre ting også har påkaldt sig ministerens opmærksomhed, så er store dele af den danske luftfartsbranches utilfredshed med Københavns Lufthavn ikke gået ubemærket hen hos den journalistuddannede minister.

Det stod lysende klart, da han mandag deltog i sin tredje luftfartskonference i løbet af de første fire måneder i embedsperioden.

Her slog ministeren fast, at Københavns Lufthavn har et helt særligt privilegium – der forpligter.

”Københavns Lufthavn er ikke som alle andre. De har fået tildelt to privilegier. For det første har de monopol i hovedstadsområdet på at modtage og afsende passagerer med fly. For det andet har statskassen stillet masser af infrastruktur til rådighed for dem i form af blandt tog- og metroforbindelse til og fra lufthavnen samt motorvej til og fra lufthavnen. Med de privilegier følger også en forventning om, at Københavns Lufthavn yder noget tilbage til samfundet,” fastslog Ole Birk Olesen.

Ministeren ville dog ikke svare på, om lufthavnen på nuværende tidspunkt yder nok til det danske samfund. Eller om lufthavnen mere tænker på hvad der er i dets ejeres bedste interesse, end hvad der er i det danske samfunds bedste interesse.

”Vi har løbende forhandlinger med Københavns Lufthavn om hvor meget den skal yde. Sådanne forhandlinger fører jeg ikke her i salen,” sagde Ole Birk Olesen, da han stod på talerstolen i Folketingets Fællessal til konferencen ”Luftfarten og udkanten – et perfekt match”, der var arrangeret af den tidligere mangeårige direktør for Atlantic Airways, Magni Arge, der i dag sidder i Folketinget for det færøske parti Tjóðveldi.

Se om plan er optimal
Gennem længere tid har Københavns Lufthavns planer om at udvide for at kunne skabe plads til op mod 40 mio. passagerer, skabt stor debat i den danske luftfartsbranche. Ikke mindst fordi udvidelsen af terminalfaciliteterne i første omgang indebar en nedlæggelse af lufthavnens såkaldte tværbane. Den ville mange flyselskaber meget nødigt af med, da den gør stor gavn når der er for kraftig sidevind og får hårde vindstød til at der kan landes på lufthavnens to parallelle hovedbaner.

Fornylig foreslog lufthavnen, at man nøjes med at forkorte tværbanen fra 2.400 meter til 1.600 samt kun gør det muligt at bruge den fra Østersø-siden. Det vil dog give visse begrænsninger på hvilke flytyper der vil kunne bruge banen og under hvilke vejrforhold.

Transportministeren forstår godt at Københavns Lufthavn har brug for at udvide.

”Københavns Lufthavn har stor betydning for det danske samfund. Jeg forstår godt at de har brug for at udvide sig. Så må vi se om den plan lufthavnen har fremlagt er optimal,” sagde Ole Birk Olesen med henvisning til, at CPH kort før jul indsendte sin ansøgning til Trafikstyrelsen om at få lov til at udvide.

Langt højere vækst end forventet
Et andet punkt, der skaber kurrer på tråden mellem især Københavns Lufthavn og SAS i øjeblikket, er takstniveauet i CPH. I midten af februar indgav SAS og luftfartsorganisationen IATA således en klage til Trafikstyrelsen over taksterne i Københavns Lufthavn.

Takstniveauet blev aftalt mellem flyselskaberne og CPH i 2014 ved indgåelsen af en takstaftale for perioden fra 1. april 2015 til 31. marts 2019. Da aftalen blev indgået i august 2014 skete det på baggrund af nogle forventninger til den fremtidige trafikvækst i CPH, som sidenhen har vist sig ikke at holde. Ikke mindst Ryanairs entré i lufthavnen i marts 2015 har givet en langt højere passagervækst end man forventede i 2014 – hvor ingen vidste at Ryanair godt et halvt år senere ville gøre sit indtog.

Derfor mener SAS og IATA nu, at Københavns Lufthavn indkasserer langt flere penge end det oprindeligt var tanken. Flyselskaberne forlanger derfor 2,5 mia. kroner tilbage, som de mener de har betalt og kommer til at betale for meget i afgift, hvis ikke takstaftalen ændres.

Kort og kontant
I et svar til Folketinget tidligere i denne måned, gjorde Ole Birk Olesen det klart, at han godt kan følge SAS og IATA’s argumentation om behovet for en sammenhæng

”Ja, jeg mener der bør være en sammenhæng mellem forudsætninger, som lægges til grund for takstniveauet, og den faktiske udvikling,” lød det kort og kontant i et skriftligt svar fra Ole Birk Olesen til socialdemokraten Lea Wermelin.

 

Relaterede artikler:

Minister støtter SAS i takststrid med CPH

SAS vil ikke trække CPH-klage tilbage

IATA i fælles kamp med SAS i Danmark og Sverige

Ryanair støtter SAS i CPH-angreb

Københavns Lufthavn: SAS har regnet forkert

Dokumentation: CPH er dyrest i Skandinavien

SAS vil have milliarder tilbage fra CPH

Naviair-advarsler om forkortet tværbane

CPH: Kun widebody-fly vil ikke kunne bruge kort tværbane

Flyselskab: Forkortet tværbane ubrugelig

CPH vil beholde en forkortet tværbane