Minister frikender Turkish Airlines

Hverken Trafikstyrelsen eller luftfartsmyndighederne i andre EU-lande har kunnet finde beviser for påstandene om sikkerhedsproblemer i Turkish Airlines. Det skriver transportministeren i et svar til Enhedslisten

Den 2. december sidste år gennemførte Trafikstyrelsen to uanmeldte kontroller af papirer og certifikater hos besætningerne på to fly fra Turkish Airlines. I 2012 har andre europæiske luftfartfartsmyndigheder gennemført i alt 94 lignende kontroller af selskabets besætningsmedlemmer. Hverken herhjemme eller i de andre lande har myndighederne haft anledning til at komme med bemærkninger.

Det oplyser Transportminister Henrik Dam Kristensen i et svar til folketingsmedlem Henning Hyllested fra Enhedslisten.

Stærkt mangelfulde
I en større artikelserie sidste efterår, satte dagbladet Politiken fokus på sikkerheden hos Turkish Airlines og særligt piloternes engelskkundskaber, som ifølge flere kilder var stærkt mangelfulde.

Det fik Trafikstyrelsen til den 2. december sidste år at gennemføre to uanmeldte kontrolbesøg i Turkish Airlines-fly i Københavns Lufthavn. Styrelsen havde ved begge lejligheder særlig fokus på besætningens engelskkundskaber, udover at den almindelige checkliste for denne type inspektioner blev fulgt. Ingen af de to inspektioner gav anledning til bemærkninger, skriver ministeren i sit svar.

Trafikstyrelsen havde i forvejen i 2011 gennemført to uanmeldte inspektioner hos Turkish Airlines uden anmærkninger.

Ifølge de internationale retningslinjer for udførsel af inspektioner, skal myndighederne så vidt muligt undgå at udføre yderligere inspektioner, hvis allerede udførte inspektioner er gennemført uden anmærkninger. Trafikstyrelsen har derfor ikke i 1. halvår 2012 inspiceret Turkish Airlines på ny, men vil gennemføre yderligere rutinemæssige inspektioner i 2. halvdel af 2012. Trafikstyrelsen har dog i 2012 udført to inspektioner af to andre tyrkiske luftfartsselskaber, som ikke tydede på manglende engelskkundskaber hos besætningen.

Ikke oplevet problemer
Styrelsen forhørte sig i december sidste år hos Naviair, som varetager radiokommunikation med fly, der befinder sig i dansk luftrum. Naviair oplyste i den forbindelse, at de ikke havde oplevet særlige kommunikationsproblemer med Turkish Airlines.

Trafikstyrelsen gjorde også det europæiske luftfartsagentur EASA opmærksom på avisskriverierne.

På europæisk plan er der i 2012 udført 94 inspektioner af Turkish Airlines. EASAs analyser af inspektionerne har ikke medført direktiver til medlemsstaterne om særlig fokus på Turkish Airlines i forbindelse med inspektioner.

Turkish Airlines er at af de luftfartsselskaber, som oftest bliver kontrolleret af danske og andre europæiske luftfartsmyndigheder. Selskabet flyver til København, Billund og Aalborg.

Læs mere:

Enhedslisten stiller spørgsmål om Turkish Airlines