Transportminister Ole Birk Olesen (LA)

Minister trækkes ind i takst-strid

Transportminister Ole Birk Olesen tvinges nu til at tage stilling til striden mellem Københavns Lufthavn og SAS om taksterne for at benytte lufthavnen.

I sidste uge klagede SAS og 20 andre flyselskaber til Trafikstyrelsen over takstniveauet i Københavns Lufthavn. Flyselskaberne mener at en langt større trafikvækst end forventet giver CPH 2,5 mia. kroner mere end aftalt i afgifter i perioden 2015-2019. De penge forlanger flyselskaberne nu tilbage.

Trafikstyrelsen er en underliggende myndighed under Transport-, bygge- og boligministeriet. Klagen landede dermed ikke på transportminister Ole Birk Olesens bord.

Nu bliver striden mellem Københavns Lufthavn og flyselskaberne alligevel en sag, som Ole Birk Olesen (LA) skal tage stilling til. Det bornholmske folketingsmedlem Lea Wermelin (S) har nemlig stillet ministeren tre spørgsmål, der rammer direkte ned i striden om taksterne.

Flere kroner end forventet
Sagens kerne er, at parterne indgik en aftale i 2014 om taksterne for 2015-2017. Taksterne blev fastsat ud fra nogle forudsætninger om en forventet trafikvækst i Københavns Lufthavn, som har vist sig ikke at holde. Takket være blandt andet Ryanairs entré i lufthavnen, så har passagervæksten i CPH været langt større end forventet. Det har betydet, at lufthavnen har fået langt flere afgiftskroner i kassen end forventet.

Det første spørgsmål fra socialdemokraten fra klippeøen går netop på sammenhængen mellem de forudsætninger, som blev opstillet i takstaftalen i 2014 og de faktiske forhold:

”Mener ministeren, at der bør være en sammenhæng mellem de forudsætninger, der er lagt til grund for taksterne i Københavns Lufthavn og de faktiske forhold, herunder om det er rimeligt, at flyselskaberne i Københavns Lufthavn opkræves højere takster, selv om lufthavnens overskud er i milliardklassen?,” spørger Lea Wermelin.

Relativt lavere afgift
Folketingsmedlemmet spørger også ind til ministerens holdning til ideen om at indføre særligt lave afgifter for korte flyvninger:

”Mener ministeren, at Københavns Lufthavn bør opkræve en relativt lavere afgift for benyttelse af lufthavnen ved korte flyvninger sammenlignet med lange flyvninger, og mener ministeren i forlængelse heraf, at taksterne for at benytte Københavns Lufthavn bør være på nogenlunde samme niveau som i de andre skandinaviske lande?”

Ideen om lavere afgifter til kortere flyvninger som eksempelvis til Bornholm er blandt andet tidligere blevet fremsat af direktør Jesper Rungholm fra Danish Air Transport – der flyver mellem Københavns Lufthavn og Bornholm.

Diktere at priserne nedsættes
Lea Wermelin spørger i sit tredje spørgsmål direkte ind til forholdene for flyruten til og fra hendes valgkreds:

”Mener ministeren, at det store prishop på 60 kr., som flyselskabet, der flyver til og fra Bornholm, er blevet opkrævet yderligere efter lukningen af indenrigsterminalen i Københavns Lufthavn er rimeligt, og vil ministeren tage initiativer til at sikre, at flyselskaberne i Københavns Lufthavn bliver opkrævet lavere priser for at benytte lufthavnen?”

Hvis Trafikstyrelsen vurderer, at SAS og de 20 andre flyselskaber har ret i at forudsætningerne har ændret sig, så kan styrelsen diktere at priserne i takstaftalen nedsættes.

 

Relaterede artikler:

Minister fanget i strid mellem CPH og SAS

SAS vil have milliarder tilbage fra CPH

Dokumentation: CPH er dyrest i Skandinavien

“Flyrejsende bliver uretfærdigt behandlet af CPH”