Mistanke om svindel i nordisk flyselskab

Finsk politi mistænker seks personer, som udgjorde bestyrelse og ledelse i det nu hedengangne Air Finland, for at have tømt selskabets konti inden konkursbegæringen i 2012.

Foråret 2012 var en skelsættende periode for nordisk luftfart. I begyndelsen af maj måtte Cimber Sterling i Danmark kaste håndklædet i ringen, herefter fulgte Skyways i Sverige blot 14 dage senere, og Air Finland afrundede perioden ved at indgive konkursbegæring i slutningen af juni måned.

Da Air Finland blev erklæret konkurs for to og et halvt år siden besluttede kurator at anmode om en politiundersøgelse af de dispositioner, som bestyrelse og administrerende direktør foretog op til konkursen.

Det finske politi mistænker, ifølge mediet Yle, den daværende ledelse og bestyrelse for at have trukket millioner af euro ud af selskabets kasse, umiddelbart før konkursen. Politiet hævder, at udbetalingen fandt sted som udbytte og tilbagebetaling af lån, der var ydet til selskabet.

“Vi formoder, at omkring 4,8 mio. euro (omkring 35,8 mio. danske kroner, red.) blev taget ud af selskabet via disse ordninger. Det er vores opfattelse, at disse finansielle dispositioner enten direkte har forårsaget virksomhedens konkurs eller har været med til at forværre den økonomiske situation,“ siger Markus Hammarström på vegne af politiet i det østlige Uusimaa til det finske medie Yle.

Tjente ikke penge
Air Finland blev etableret i januar 2002 og gennemførte de første flyvninger i april 2003. Air Finland var ejet af tre personer fra luftfartsindustrien, henholdsvis Harri Naivo, der var bestyrelsesformand og finansdirektør, Mika Helenius, der var koncernchef samt Lauri Komi.

Selskabet havde flyvninger til Tyrkiet, Spanien, Grækenland og Egypten og havde således været i drift i ni år, da konkursen indtraf.Ifølge politiet har virksomheden tabt penge i næsten hele driftsperioden.

“I lyset af den indledende undersøgelse og den særlige revisionsrapport, der er bestilt på bagrund af konkursen, ser det ud til, at virksomheden ikke tjente penge. Et par år med positiv indtjening var ikke nok til at dække de tidligere års tab samt de senere år med underskud,“ siger politiets talsmand ifølge Yle.

Siden konkursen har den tidligere koncernchef Mika Helenius forsøgt at stable flere luftfartsprojekter på benene. Blandt etablerede han i 2013 selskabet Viking International Airlines med planer om at etablere langdistanceflyvninger fra Oslo til Miami og Bangkok.

Derimod lykkedes det for flere ledende medarbejdere fra Air Finland at stable et nyt flyselskab på benene med navnet Snowbird Airlines. Dette selskab skulle også udføre charteropgaver fra Finland samt udvalgte ruteflyvninger. Selskabet måtte dog stille flyene på jorden i december måned sidste år, da pengekassen var tom. Snowbird håber at komme på vingerne igen i løbet af 2015.

I løbet af 2015 ventes det også, at der indledes en strafferetslig efterforskning mod den tidligere bestyrelse og ledelse i Air Finland.