Check-in området i Billund Lufthavn. (Arkivfoto: Billund Lufthavn | PR)

Negativ passagerudvikling i de jyske lufthavne

Trafiktallene for september i lufthavnene i Aalborg og Billund viser, at der var færre passagerer end i august. Det er regeringens rejsevejledninger, der hæmmer væksten, mener lufthavnsdirektørerne.

Mens flyselskaber og lufthavne for få måneder siden forventede, at passagertallet ville stige i løbet af efteråret, så går det tværtimod den modsatte vej i øjeblikket.

Det oplever man blandt andet i Billund Lufthavn og Aalborg Lufthavn, der er Danmarks henholdsvis næststørste og tredjestørste lufthavne. 

I Billund Lufthavn var der i september 71.625 passagerer, der rejste gennem lufthavnsterminalen, og det var 80,6 procent færre end i samme måned året før. Det var også færre end i august, hvor 85.508 rejsende benyttede sig af muligheden for at rejse til og fra den internationale vestdanske lufthavn.

Lidt bedre gik det i Aalborg Lufthavn, der er begunstiget af at have tre operatører på Danmarks største indenrigsrute til København. Her var tilbagegangen i september “kun” på 63,7 procent. således at der var 53.178 passagerer mod 146.488 passagerer i samme måned året før. I august var der derimod 55.944 rejsende, hvorfor der også i den nordjyske lufthavn er en tilbagegang trods en tidligere forventning om det modsatte.

Efterspørger hurtige COVID-19-testsvar
Begge lufthavne peger på de restriktive rejsevejledninger som årsagen til, at passagerene udebliver. Der er særligt fokus på de erhvervsrejsende, der vælger at blive hjemme i stedet for at rejse ud til kunder og leverandører i hele verden. Det skyldes angiveligt frygten for at vende hjem og smitte andre kolleger i de respektive virksomheder.

“Danmark er i en situation, hvor vi er nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at få gang i erhvervsrejserne igen, 800.000 danske jobs er afhængige eksporten til udlandet. I luftfartens genstartsteam har vi anbefalet regeringen at arbejde på at lave en harmonisering af corona-restriktionerne i EU,” siger Jan Hessellund, administrerende direktør i Billund Lufthavn.

Billund-direktøren opfordrer samtidig til, at det bliver muligt at give hurtige testsvar til erhvervsrejsende, da det vil være afgørende for, at det bliver muligt at genetablere efterspørgslen på erhvervsrejser. Dette bakkes op af Søren Svendsen i Aalborg Lufthavn.

“Vi er generelt meget enige i regeringens anbefalinger, og vi kan se, at både private og ikke mindst virksomhederne holder igen med rejseaktiviteterne. Vi erfarer, at noget af det der kunne være medvirkende til at lukke lidt op for virksomhedernes rejseaktivitet, er muligheden for adgang til high-speed tests i lufthavnene. Dette vil give den erhvervsrejsende mulighed for at afgøre om man kan møde ind på arbejdet næste dag, uden at udsætte sine kolleger for smitte,” lyder det fra lufthavnsdirektøren.

Efterspørgsel stiger med øget udbud
Kigger man nærmere på de to lufthavne, så er det stadig Billund Lufthavn, der klarer sig bedste i den internationale flytrafik. September måneds 71.625 passagerer er næsten udelukkende udenrigs- og charterpassagerer, mens blot 12.353 af 53.178 passagerer i Aalborg Lufthavn var udenrigs- og charterrejsende.

Det er dog ikke rejselysten, der mangler, mener Søren Svendsen i Aalborg Lufthavn.

“Alt i alt har vi haft 12.353 charter- og udenrigsrejsende igennem lufthavnen i september, som er knap 12 procent flere end i august. Vi kan derfor se, at når udbuddet af rejser stiger, så følger passagerne også med.”  

 

Relaterede artikler:

Priskrig holder passagertallet oppe

Billund reducerer nedgang i passagertal

Næsten hver femte passager tilbage i Billund