SAS-piloter på vej ind i fly. (Foto: SAS/PR)

Norske SAS-piloter trækker SAS i Arbejdsretten

SAS-piloter i Norge har stævnet SAS for Arbejdsretten, da de mener, at afskedigede piloter bør have deres job tilbage. SAS er tidligere også blevet indstævnet ved byretten.

En ny sag er på vej til at blive ført ved Arbejdsretten i Norge, efter SAS-piloter har stævnet SAS.

Det er advokater i hovedorganisationen LO, der på vegne af SAS-piloterne organiseret i Norsk Flygerforbund, som har indgivet stævning til Arbejdsretten. SAS er stævnet for fem forhold, som organisationen mener er i strid med arbejdstagernes rettigheder. Det skriver det norske erhvervsmedie E24.

Årsagen til stævningen er, at de SAS-piloter, der blev afskediget under coronapandemien, ikke automatisk har fået deres job tilbage. I alt 560 piloter blev fyret som følge af pandemien.

Også stævnet ved byretten
SAS har under pandemien lavet en række strukturelle ændringer, der blandt andet betød, at selskabet etablerede nye datterselskaber i skikkelse af SAS Connect og SAS Link. Samtidig oplyste SAS, at afskedigede piloter og kabinepersonale skulle søge job på ny i de nye produktionsselskaber.

”LO accepterer ikke, at SAS forsøger at organisere sig væk fra indgåede aftaler og grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Denne sag er principielt vigtig for alle arbejdstagere i Norge, og vi ser frem til at få den prøvet i retten,” siger LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemeddelelse.

Tidligere har SAS-piloterne i Norge også stævnet SAS ved byretten for ulovlig selskabsoverdragelse. Sagen i byretten er endnu ikke berammet.

”Ansætter nye piloter på dårligere vilkår”
Norsk Flygerforbund mener således, at SAS har brudt overenskomsterne med piloterne, og derfor skal sagen nu prøves ved Arbejdsretten.

”Overordnet set har vi sagt, at der er tale om en ulovlig omgåelse af vores aftaler. For de nye job er allerede omfattet af vores aftaler,” siger Roger Klokset, leder af Norske SAS-flygeres Forening, til E24. Han pointerer samtidig, at de piloter, der er blevet ansat i SAS i de nye selskaber, udfører det samme arbejde som de afskedigede piloter hos Norsk Flygerforbund.

”Men i stedet for at give arbejdspladserne tilbage og overholde vores aftaler, rekrutterer de nye piloter på dårligere vilkår.”

SAS har over for E24 ikke ønsket at kommentere den seneste stævning ved Arbejdsretten i Norge. Det skandinaviske flyselskab oplyste i februar, at det er af den opfattelse, at selskabet handler i overensstemmelse med indgåede aftaler.

 

Relaterede artikler:

Sammenbrud i forhandlinger med SAS-piloterne

Piloter vil slæbe SAS i retten

SAS-piloter i oprør over ny platformstrategi