Jacob Schram, koncernchef i Norwegian. (Foto: Norwegian | PR)

Norwegians samfundsnytte i Norge

AKTUEL KOMMENTAR: Norwegians koncernchef Jacob Schram skriver i et debatindlæg, at tre stater stiller op for SAS, mens Norwegian har fået krævende vilkår. En konkurs vil være en rød løber for Ryanair.

Af koncernchef Jacob Schram, Norwegian

I debatten, der foregår i øjeblikket, om Norwegians lånegaranti fra den norske stat i coronakrisen, er der fremsat en række påstande, som vi gerne vil adressere. Det gælder ikke mindst selskabets bidrag i det norske samfund.

I lighed med en række andre norske selskaber har også Norwegian etableret sig internationalt for at få adgang til nye markeder. Norwegian som varemærke har spredt sig ude i verden, og har dermed bidraget til at markedsføre Norge ved hjælp af en af verdens nyeste og mest udledningsvenlige flyflåder. Det giver ikke mindre værdi for det norske samfund, snarere tværtimod. For at få en uafhængig analyse og få tal på selskabets bidrag i Norge, har vi bedt Menon Economics lave en samfundsøkonomisk beregning. Hovedkonklusionen i analysen er følgende (citat):

”Menons beregninger viser, at en redningspakke til Norwegian på op til 12 milliarder norske kroner er samfundsøkonomisk lønsom, givet en forudsætning om, at selskabet så har en 80 procent chance for at overleve. Samtidig viser analysen, at værdien for forbrugerne på grund af fortsat konkurrence udgør syv milliarder norske kroner”.

Jeg vil lade rapporten tale for sig selv. Den er tilgængelig på vores hjemmeside.

En anden påstand er, at Norwegian selv over tid har påført sig stor gæld og økonomiske problemer. Der er ingen tvivl om, at selskabet har haft finansielle udfordringer, tæt knyttet til problemerne med Dreamliner-flyene, Rolls-Royce-motorerne og MAX-udfordringerne. Årsager til side, så har Norwegian det seneste halvandet til to år arbejdet benhårdt for at komme igennem problemerne. Selskabet har gennemført en stribe kraftige omkostningsreduktioner internt, salg af alle aktier i Bank Norwegian, salg af et betydeligt antal fly, store beskæringer i rutenetværket og ny kapitaltilførsel fra ejerne.

Arbejdet havde givet resultater. Lige inden coronakrisen indtraf, midt i februar måned, kunne vi oplyse markedet om, at 2020 lagde an til et overskud. På grund af mange billetbestillinger ville denne sommer blive den bedste i selskabets historie. Det er først, når kunderne rejser, at flyselskabet får udbetalt pengene fra kreditkortselskaberne. Norwegian har hele 11 milliarder norske kroner ”indelåst”, hvor flere milliarder ville blive udbetalt i højsæsonen til sommer. Men dette satte coronakrisen en stopper for.

Men hvad med Norge i den internationale ekspansion? Selv med en kraftig reduktion i kapaciteten og massive rutenedskæringer, i alt 70 ruter i løbet af 2019, havde Norwegian skærmet Norge. De skandinaviske langdistanceruter fra Stockholm og København blev lukket, mens de norske ruter blev opretholdt. Strategien har været at gøre Oslo Lufthavn til et trafikknudepunkt for langdistanceforretningen. I 2019 transporterede Norwegian 5,7 millioner mennesker på det norske indenrigsnet, der strækker sig fra Kristiansand i syd til Svalbard i nord, og sørgede dermed for at opretholde kritisk infrastruktur i vores langstrakte lang, hvor vi er afhængige af luftfarten for at få samfundet til at løbe rundt.

Sommeren 2020 var Norge det eneste marked, hvor antallet af fly også på kortdistance skulle øges, hvilket betyder flere arbejdspladser både i Norwegian og ikke mindst i tilknyttede virksomheder i hele Norge. Tal for 2019 viser, at Norwegians 1,5 millioner rejsende fra udlandet bidrog til en værdiskabelse i størrelsesordenen 18 milliarder norske kroner og 24.000 arbejdspladser fordelt i hele Norge, hvor rejse- og turistbranchen selvsagt udgør en betydelig del.

Hvad de kommende uger bringer, ved vi ikke. Det, vi imidlertid ved, er, at vores konkurrent SAS har fået tilsagn om tilsammen 4,5 milliarder norske kroner i krisehjælp fra Norge, Sverige og Danmark. Tre stater stiller op for SAS. For Norwegian er situationen en anden. Vi har fået en låneramme på tre milliarder norske kroner i Norge, som vi selvfølgelig er taknemmelige for. Vi arbejder dag og nat for at opfylde de svært krævende vilkår, der er sat af de norske myndigheder.

I Sverige, hvor Norwegian også har en stor virksomhed og et fuldgyldigt flyselskab, blev vilkårene for krisehjælp pludselig ændret, sådan at Norwegian skulle falde udenfor. Tilsvarende krav om ”hovedkontor” er ikke sat i Norge for svenske selskaber. I Danmark er mulighederne heller ikke store for Norwegian.

Mange har overfor mig påpeget det højst urimelige og konkurrenceforvridende i, at Norwegian bliver stillet overfor helt andre vilkår og krav end vores største konkurrent. Begge selskaber udgør en bærende bjælke i skandinavisk luftfart, som sikrer infrastruktur og sund konkurrence. Skulle Norwegian forsvinde fra markedet, er det at betragte som en rød løber for Ryanair, som vil skumme fløden og betjene de mest lukrative ruter med yderområderne som de store tabere.

Med dette som bagtæppe håber jeg norske politikere også fremover vil træffe kloge valg.