Ryanair Boeing 737-800 i Billund Lufthavn (Foto: BLL)

Ny dansk ‘safety-afgift’ på flyrejser er undervejs

Fremover skal udenlandske luftfartsselskaber også være med til at betale for tilsyn og sikkerhed i danske lufthavne. Derfor arbejder transportministeren med et lovforslag, der vil betyde indførelse af en safety-afgift på 5 kroner på alle flyrejser fra danske lufthavne.

Fremover skal de udenlanske luftfartsselskaber, der vil flyve til og fra danske lufthavne, også være med til at bidrage til tilsyn og sikkerhed i lufthavnene. Hidtil har de danske lufthavne, dansk luftfartsselskaber og flyvesikringstjenesten Naviair alenebetaltfor tilsynet med sikkerheden, der udføres af Trafikstyrelsen (tidligereStatens Luftfartsvæsen).

Der er tale om ydelser til en årlig værdi af 95,3 millioner, hvor betalingen fremover skal omfordeles, hvisetkommende lovforslag udarbejdet af Transportministeriet bliver godkendt i Folketinget. Initiativet fra transportminister Hans Christian Schmidt (V) kræver nemlig en lovændring.

Forslaget betyder, at de udenlandske luftfartsselskaber fremover skal bidrage til betaling af de ydelser, som Trafikstyrelsen leverer omkring tilsyn og kontrol med sikkerheden. Det betyder, at de udenlandske luftfartsselskaber kan se frem til en samlet ekstra regning på 27 millioner kroner for at flyve til og fra danske lufthavne. Det bliver dogvia en såkaldt “safety-afgift“ på 5 kroner pr. passagerer, at beløbet skal afregnes,hvilket betyder at passagerne i sidste ende kommer til at betale.

Passagererne betaler i dag indirekte, idet de danske luftfartsselskabers omkostninger til Trafistyrelsen ydelser allerede er indkalkuleret iomkostningerne. Men forskellen er blot fremover, at de danske selskaber får reduceret omkostningerne, mens de udenlandske selskaber kommer til at betale for en ydelse, der ikke er blevet betalt for før. Der kommer således ikke flere penge i Trafikstyrelsens kasse, men byrden omfordeles i stedet.

Minimale besparelser for danske luftfartsselskaber

SAS får den største fordel, idet selskabet betaling til Trafikstyrelsenforventes at blive reduceret fra knapt 11,4 millioner kroner årligt til blot 3,9 millioner kroner. En besparelse på netto 7,5 millioner kroner.Cimber Sterling forventesat kunne spare lidt mere end 1,3 millioner kroner og Sun-Air blot 411.000 kroner. Det viser beregninger fra Trafikstyrelsen, der er sendt i et notat til Folketingets trafikudvalg.

Også de danske lufthavne kan se frem til at få reduceret ydelserne til Trafikstyrelsen. Størst vil reduktionen være i Københavns Lufthavn, hvor man slipper med en årlig betaling, der er 3,4 millioner kroner lavere end i dag. Lufthavnene iBillund,Rønne, Aalborg og Aarhussparer hver omkring 235.000 kroner årligt.

Omfordelingen af byrden betyder, at en safety-afgift med et samlet årligt nettoprovenu på 52,5 millioner skal delfinansiere udgifterne til Trafikstyrelsens tilsynsaktiviteter. De danske luftfartsselskaber forventes at skullehente 25,5 millioner kroner til ordningen via safety-afgiften på 5 kroner pr. afrejsende passager, mens de udenlandskeselskaber samlet vil bidrage med 27 millioner kroner.

Afgift kan få negativt fokus fra udenlandske selskaber

Lovforslaget har øjensynligt ikke fået den storetilslutning hos de danske lufthavne, der frygter at endnu en afgift på flyrejser – omend at beskeden størrelse -vil kunne påvirke udenlandske selskaber som Ryanair og easyJet til at overveje aktiviteternepå det danske marked. I forvejen hænger i luften en trussel om en kommende miljøafgift på 75 kronerpr. flypassager, hvis det vil lykkes S og SF at skabeet folketingsflertal efter det kommende folketingsvalg.

Den årlige besparelse i eksempelvis Billund Lufthavnved en eventuelt afgiftsreduktion som følge af det nye lovforslag svarer til hvad Ryanair betaler i passagerafgift til lufthavnen på knapt 13 afgange med fuld belægning. Derfor kan lovforslaget, hvis det vedtages, måskefå vidtrækkende konsekvenser forflere danske lufthavne, idet Ryanair plejer at “straffe“ lufthavne i de lande, der indfører nye statslige afgifter.

Lovforslaget menes at have et stærkt personligt aftryk fra den sønderjyske transportminister Hans Christian Schmidt. Det er samtidig tvivlsomt, hvorvidt lovforslaget kan blive fremsat inden et kommende folketingsvalg, hvorfor det kan være ganske usikkert, om safety-afgiften overhovedet bliver en realitet.