Nyt gebyr for rejse til USA

Rejsende til USA skal registrere sig via det såkaldte ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Hidtil har denne registrering været gratis, men fra næste måned indføres et håndteringsgebyr på knap 80 danske kroner. Gebyret dækker i 2 år.

Fremover bliver det lidt dyrere for personer, der rejser til USA.

Ved indrejse til USA er det påkrævet at registrere sig via det såkaldte ESTA-system, der er en forkortelse for Electronic System for Travel Authorization. Som online ansøgningssystem tjekker ESTA rejsende, inden de tillades at boarde et fly eller skib til USA.

Hidtil hardenne registrering været gratis, men det er slut nu. Fra 8. september 2010 indføres nemlig et håndteringsgebyr på$14 – eller knap 80 danske kroner.

Gebyret trækkes automatisk når der anvendes betalings- eller kreditkort ved registreringeni form af MasterCard, VISA, American Express eller Discover.

En ESTA-registrering er gældende i 2 år, men anskaffer man sig et nyt pas i denne periode skal man være opmærksom på, at der så skal foretages en ny ESTA-registrering.

Siden 12. januar 2009 har det været et krav, at alle danske statsborgere, der rejser til USA under det såkaldte Visa Waiver program skal søge om ESTA-tilladelsen. ESTA er en obligatorisk rejsetilladelse, men ikke et egentligt U.S. visum. ESTA-kravet gælder for rejsende, der rejser ind i USA ad luftvejen eller ad søvejen under Visa Waiver programmet. ESTA ansøgere skal også besidde et gyldigt, maskinlæsbart pas.

Visa waiver programmet gør det muligt for borgere fra 35 lande (herunder Danmark) at rejse ind i USA i forretningsøjemed eller på besøg i op til 90 dage uden at anskaffe visum. Dermed kan man rejse til USA med kort varsel uden først at vente på et visum.

ESTA hører under U.S. Department of Homeland Security, der blev oprettet i november 2002 med det formål at beskytte amerikansk territorium mod terrorangreb og naturkatastrofer. Det har også ansvaret for immigration og infrastruktur. Etableringen af ministeriet kom efter terrorangrebene den 11. september 2001.