Nyt ILS-system på vej til Bornholms Lufthavn

I den netop indgåede finanslovsaftale er der afsat samlet seks millioner kroner til opgradering af landingssystemet i Bornholms Lufthavn.

Da VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik en aftale om finansloven for 2018, så var der penge til en lang række meget specifikke projekter. Mest opmærksomhed var der omkring midler til genindførelsen af politiheste og lavere priser på Storebæltsbroen. Men luftfarten blev også begunstiget. Dog i meget begrænset og meget specifikt omfang.

Således er der afsat i alt seks mio. kroner til en udskiftning af instrumentlandingssystemet (ILS) på Bornholms Lufthavn. Pengene skal bruges over en periode på ikke mindre end 15 år.

Sendte opgaven i udbud
Når udstyr til Bornholms Lufthavn optræder på statsbudgettet ved siden af flere penge til de ældre og politiet, så skyldes det, at lufthavnen er landets eneste statsejede lufthavn. Så når der skal foretages nye investeringer i Bornholms Lufthavn, så er der behov for at få pengene bevilget fra Finansministeriet og det til enhver siddende politiske flertal.

Lufthavnen hører under Trafikstyrelsen, der allerede i foråret i år sendte opgaven med demontering af det eksisterende instrumentlandingssystem på bane 29 samt levering og montering af et nyt system til bane 29 og idriftsætning og indkøring af systemet i udbud. Udbuddet blev dog annulleret på grund af en for stram tidsplan.

I slutningen af november blev et nyt udbud sat i søen og interesserede virksomheder skal i midten af januar have indleveret deres tilbud på at udføre opgaven til Trafikstyrelsen. Når kontrakten er indgået har den valgte leverandør 180 dage til at få opgaven udført.

Modtage større fly
I 2014 ved indgåelsen af finansloven for 2015 fik Bornholms Lufthavn bevilget 37 mio. kroner til renovering af lufthavnens landingsbane. Et arbejde som blev gennemført i løbet af 2015. Den 2000 meter lange landingsbane blev ikke forlænget men fik ny asfalt. Desuden blev der etableret en særlig vendeplads i banens østlige ende. Det gjorde lufthavnen i stand til at modtage større fly.

 

 

Relaterede artikler:

Nyt landingssystem til Aalborg Lufthavn

Større fly til Bornholm med ny landingsbane