Offentlige midler skal hjælpe disse ruter til CPH

Den nye ruteudviklingsfond ‘Copenhagen Connected’ skal forsøge at tiltrække 10 nye interkontinentale ruter til lufthavnen i København. Offentlige midler skal delvist finansiere de markedsføringsaktiviteter, der skal understøtte nye ruter hos operatørerne.

Hovedstadsregionen er blevet svækket, da transfer-trafikken er faldende i Københavns Lufthavn, ligesom der bliver færre interkontinentale ruter. En udvikling der har betydet, at CPH er faldet fra en 10. plads til en 15. plads i det europæiske storlufthavns-hierarki. Det betyder ifølge Københavns Lufthavn, at der er risiko for, at regionens konkurrencevne svækkes. Det kan også vise sig atvære vanskeligere at tiltrække udenlandske virksomheder, talenter og turister vurderer OECD i en analyse af hovedstadsregionen.

Det har fået følgende interessenter til at gå sammen om ruteudviklingsfonden”Copenhagen Connected” som grundinvestorer: Region Hovedstaden, Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen, Region Sjælland, Københavns Kommune, Region Skåne, Malmø Stad, Lund Stad, Økonomi‐ og Erhvervsministeriet og Københavns Lufthavne.

Tilsammen skal grundinvestorerne finansiere “Copenhagen Connected“ med en beløbsramme på op til 200 mio. kroner over en 4-årig periode. Den danske stat er tiltænkt at bidrage med 40 mio. kroner – udover de 18. mio. kroner fra Visit Denmark, der er indirekte statspenge.

Indtil videre er der givet endeligt tilsagn på 18 mio. kroner fra Visit Denmark, 8 mio. fra Københavns Kommune og 16 mio. fra Region Hovedstaden – ligesom Københavns Lufthavn bidrager med 12 mio. kroner.

Ifølge projektoplægget skal fondens midler anvendes til markedsføring og salgsarbejde overfor de byer og luftfartsselskaber, som kunne formodes at åbne attraktive flyruter til København. Disse “attraktive ruter“ er angiveligt en del af Københavns Lufthavns liste over uservicerede interkontinentale ruter for 2009. Listen er netop blev offenliggjort.

Top 15
Uservicerede interkontinentale ruteri 2009.
I parentes er angivet totaltrafikken i antal passagerer.

1. Los Angeles (68.126)
2 .Miami (54.798)
3.San Francisco (53.314)
4. Dubai (52.486)
5.Tel Aviv – Yafo (44.802)
6. Delhi (37.360)
7. Boston (36.134)
8. Hong Kong (31.872)
9. Seattle (30.504)
10. Shanghai (29.252)
11. Phuket (28.388)
12.Orlando (28.238)
13. Johannesburg (23.504)
14. Manila (21.838)
15. Seoul (18.300)

Listen indholder sæsonruter, som f.eks. Dubai, Tel Aviv og Phuket. Men der er ingen tvivl om, at helårsruter til San Francisco, Seattle, Shanghai og Delhi står højt på ønskelisten i lufthavnen.SAS har tidligere betjent Seattle, Shanghai og Delhi, mens San Francisco var planlagt til at åbne i oktober 2008, men blev udskudt på grund af finanskrisens svækkelse afefterspørgslen.

En helårsrute til Dubai ligger angiveligt også først for, idet det Dubai-baserede Emirates i november meddelte, at man ville åbne en direkte rute til København indenfor 18 – 24 måneder.

Så enten vil offentlige midler gå til at genoplive de ovenfor nævnte interkontinentale SAS-ruter, eller også bliver det stenrige Emirates og andre udenlandske luftfartsselskaber, der kan få gavn af den offentligt støttede markedsføringspakke, der skal løfte nye operatører ind til Københavns Lufthavn.

Fototekst: Emirates fra De Forenede Arabiske Emirater er angiveligt et af de selskaber, der vil kunne få gavn af “Copenhagen Connected“.