Også britisk interesse for Cimber Sterling

Kilder i luftfartsbranchen afslører, at Europas største regionale flyselskab Flybe også er en af de potentielle industrielle investorer, som det finansielt pressede flyselskab Cimber Sterling har ført forhandlinger med.

Rygterne om det kriseramte danske flyselskab Cimber Sterlings fremtid tager til i styrke. Og udover svenske Skyways peger kilder i luftfartsbranchen i retning af britiske Flybe som ny mulig investor i det finansielt pressede flyselskab.

I en stort opsat artikel i Dagbladet Børsen blev det for nyligt indikeret, at det danske børsnoterede flyselskab forhandler med den ukrainske milliardær Igor Kolomoysky, der blandet andet kontroller det svenske regionale flyselskab Skyways. Her skulle Cimber Sterling angiveligt være på vej ind i en skandinavisk konsolidering med Skyways som omdrejningspunkt.

Men Skyways er ét afflere forhandlingsspor, som ledelsen i Cimber Sterling i øjeblikket arbejder med.Noget kunne tyde på, at Skyways-dialogen er varmest i øjeblikket, menflere kilder peger på, at det britiske Flybe har været – og stadig er – inde i billedet som ny mulig investor i Cimber Sterling.

Rygterne er blevet forstærket af, at Cimber Sterlings topledelse samt ledende bestyrelsesmedlemmer for omkring 10 dage siden blev observeret på vej til London – angiveligt for at føre handlinger med Flybe i nærheden af den britiske hovedstad.

Netop Flybe gennemførte i midten af december måned sidste år en succesfuld børsemission på London Stock Exchange, hvor selskabet hentede et nettoprovenu på 66 millioner pund svarende til lidt mere end 555 millioner danske kroner ved salg af 20,3 millioner aktier. Selskabets 72,8 millioner aktier har i øjeblikket en markedsværdi på 130 millioner pund – eller næsten 1,1 milliarder danske kroner.

Europas største regionale flyselskab

Flybe er Englands største indenrigsflyselskab og det største regionale flyselskab i Europa. Kursen er sat for vækst i det kontinentale europæiske marked. Således fremgår det af emissions-prospektet, at provenuet fra børsemissionen blandet andet skulle anvendes til at skabe en finansiel platform for vækst gennem akkvisitioner på det europæiske kontinent.

Flybe transporterede i seneste regnskabsår fra 1. april 2009 til 31. marts 2010 i alt 7,2 millioner passagerer på 215 ruter til 73 lufthavne. Selskabet råder i dag over 72 fly – heraf 58 Bombardier Dash 8 Q400 og 14 Embraer E195. Herudover har Flybe en igangværende ordre på ikke færre end 35 Embraer E175-fly.

Rosedale Aviation Holdings er storaktionær i Flybe, der også har International Airlines Group (British Airways/Iberia) som aktionær med en 15 % ejerandel, ligesom ledelsesgruppen i Flybe også ejer en del af selskabet.

Omsætningen hos Flybevar i seneste regnskabsår på 570,5 millioner pund med et nettoresultat på 6,7 millioner pund.

Inspireret af Flybe

Cimber Sterling har flere gange fremhævet Flybe som inspiration for den forretningsmodel, som selskabet har valgt. Såledeskarkateriserede daværende administrerende direktør Jørgen Nielsen på præsentationsmødet på Københavns Fondsbørs den 12. november 2009 forud for børsnoteringen Cimber Sterling som værende “hybridselskab“, der kan agere både som netværksselskab og lavprisflyselskab.

“Vores strategi om at være hybrid-selskab findes også andre steder i Europa. For eksempel hos Air Berlin eller hos britiske Flybe, der også flyver under en tilsvarende operation,“ sagde daværende administrerende direktør Jørgen Nielsen.

Derfor er det også naturligt, at Cimber Sterling i den nuværende situationhar henvendtsig til selskaber, der har samme operationelle platform. Dermed kan en eventuelt overtagelse eller en anden type samarbejde sikre, at stordriftsfordele og rationaliseringer hurtigt kan få den ønskede effekt.

Skulle Flybe overtage Cimber Sterling er det dog sikkert, at leisure-delen med Boeing 737-platformen skæres bort. Flybe vil formentlig kun være interesseret i indenrigsruterne og de regionale ruter. Derfor er det formentlig heller ikkeFlybe-løsningen, der står øverst på bestyrelsesformand Vilhelm Hahn-Petersens ønskeliste, idet det i givet fald formentlig vil koste mange jobs i det danske flyselskab.

Ingen kommentarer

Hos Flybe ønsker man ikke at kommentere på eventuelle drøftelser med Cimber Sterling. “Flybe er et børsnoteret selskab, så vi kan ikke kommentere på vores fremtidsplaner og slet ikke i forhold andre luftfartsselskaber,“ siger en talsmand fra Flybe til CHECK-IN.dk.

Cimber Sterling ønsker heller ikke at kommentere på forlydender ommulige drøftelsermed Flybe. Til CHECK-IN.dk siger administrerende direktør Jacob Krogsgaard: “Jeg kan kun gentage, hvad der er sagt tidligere, at der pågår drøftelser med et antal potentielle investorer og at der på nuværende tidspunkt ikke indgået aftale med nogen investor.“

Såfremten eventuel aftale mellem Cimber Sterling og britiske Flybe bliver en realitet,forentes denne atkunne færdiggøres til offentliggørelse umiddelbart i forbindelse med præsentationen af de to selskabers årsrapporter, der sker den 29. juni for Cimber Sterlings vedkommende og den efterfølgende dag 30. juni for Flybe.