Overskud i 2011 bliver en udfordring for SAS

Mange års indtjeningsproblemer fortsætter for den skandinaviske luftfartskoncern. SAS omsatte for godt 9,2 milliarder svenske kroner i 1. kvartal 2011, men tabte 505 millioner på driften. Koncernchef Rickard Gustafson fastholder løftet om overskud for hele 2011, men tilføjer nu, at det bliver ‘udfordrende’.

Den 1. februar 2011 fik SAS ny koncernchef. Ved sin tiltrædelse lovede Rickard Gustafson, at SAS ville opnå et beskedent overskud for hele 2011.

Det ville i givet fald være første gang siden2007, at detkriseramte selskab kunne præsentere et overskud.

Med offentliggørelsen af regnskabet for 1. kvartal 2011 har SAS netop givet den første indikation af, om den nye koncernchef kan levere varen. Men svaret på detspørgsmål er ikke entydigt.

I første omgang ser det ud til, at mange års indtjeningsproblemer fortsætter for den skandinaviske luftfartskoncern. Omsætningen blev på godt 9,2 milliarder svenske kroner i 1. kvartal 2011, der bød på etnyt stort underskud.

Helt præcis tabte SAS 505 millioner svenske kroner på driften af virksomheden i årets første kvartal. Det svarer til 4.655.556 danske kroner om dagen.

Og selskabet havde samtidig et negativt cash flow fra driften på 567 millioner svenske kroner. Det betyder, at der går flere penge ud af kassen end der kommer ind igen. Og det skal ikke mindst ses i lyset af, at cash flow i samme kvartal året før var positivt med 30 millioner svenske kroner.

“Det første kvartal af 2011 var præget af fortsat økonomisk genopretning og den positive tendens ventes at fortsætte i 2011, især for SAS Gruppens hjemmemarked. Væksten ventes at blive størst i Sverige og Norge, men lavere i Euro-landene,“ siger koncernchef i SAS, Rickard Gustafson.

Han fremhæver samtidig, at SAS til trods for generel overkapacitet i branchen formåede at øge indtjeningen via fortsatte omkostningsbesparelser og effektiviseringer.

Samtidig understreger koncernchefen, at SAS nu generobrer markedsandele på de vigtige norske indenrigsruter.

Betydeligt mere udfordrende

Også hos SAS må de høje brændstofpriser stå for skud, når det dårlige resultat skal forklares. Omkring 1 milliard svenske kroner venter SAS i ekstra omkostninger for hele 2011 som følge af de høje oliepriser.

Og Rickard Gustafson erkender i regnskabsmeddelelsen, at netop de høje oliepriser vil gøre det “betydeligt mere udfordrende“ at levere det lovede overskud for hele 2011, men atledelsen fortsat forventer at kunne indfri løftet.

SAS hæfter blandt andet sine positive fremtidsudsigter op på, at Core SAS-strategien har nedbragt underskuddet gradvist.

I 1. kvartal 2008 var underskuddet således på 934 millioner svenske kroner og siden er det faldet løbende til altså et underskud på 505 millioner svenske kroner i 1. kvartal 2011.

Når bundlinjen var gjort endelig op fik SAS et underskud på 373 millioner svenske kroner.