Protester mod tredje landingsbane i Gardermoen

Lokale politikere kan ikke forstå, hvorfor ledelsen i Oslo Gardermoen lufthavnen ønsker at placere en ny tredje landingsbane der, hvor generne for naboerne bliver størst.

Ledelsen i Oslo Gardermoen lufthavnen er ved at skrive på en ny masterplan for den norske hovedstadslufthavn. En plan, der skal skitsere udviklingen af Gardermoen frem mod 2050.

Det vigtigste punkt er en ny tredje landingsbane, som ledelsen ønsker at placere øst for den nuværende lufthavn, men det er ikke en beslutning, der vækker jubel i lokalområdet.

Oslo Gardermoen betjente i 2011 lidt mere end 21 mio. passagerer, men agter en dag at nå op på 35 mio. passagerer om året. Og hvis det mål skal indfries bliver der brug for en tredje landingsbane, som lufthavnsledelsen ønsker at kunne tage i brug senest i år 2030.

I en ny handlingsplan for lufthavnens udvikling frem mod 2050 forventes ledelsen at pege på en placering øst for den eksisterende lufthavn, som det mest optimale sted for den nye landingsbane.

En bane nord for ville ikke give den store effekt i form af øget kapacitet, da ind- og udflyvningen til og fra de to eksisterende vil ligge i vejen og forhindre en samtidig brug af de tre baner. Mod vest er der kun marker, men lufthavnen foretrækker alligevel den østlige mulighed. Det der dog også her, at bebyggelse kommer tættest på, og hvor støjgenerne vil være de største.

Det har fået flere lokalpolitikere op på barrikaderne. De kan ikke forstå, at lufthavnen hellere vil genere naboerne med mere støj end at inddrage landbrugsjord.

Bliver sendt i høring
En lignende masterplan anbefalede for 10 år siden også en placering øst for den eksisterende lufthavn. Det er nu op til de norske luftfartsmyndigheder at afgøre hvilken placering af en ny landingsbane, som man vil indstille til det norske Trafikministerium. Herefter vil forslaget blive sendt i høring.

Oslo Gardermoen planlægger parallelt at udvide lufthavnen med en ny finger på 117.000 kvadratmeter. Den får 21 standpladser og skal efter planen stå klar i 2017.

Gardermoen var oprindeligt kun en militærlufthavn med ganske få charterflyvninger og langdistanceflyvninger. Men i 1998 lukkede Oslo Fornebu lufthavnen, hvor korte landingsbaner og begrænset plads satte begrænsninger for væksten. Gardermoen indviede en hel ny passagerterminal og blev Oslos primære lufthavn i 1998.

I Københavns Lufthavn har man ikke ønsker om at anlægge enfjerde landingsbane, men ser i stedet på muligheden for at anlægge en fjerde terminal, der skal gøre lufthavnen i stand til at håndtere op mod 30 mio. passagerer om året.