Regnskabsteknik pynter finansiel styrke hos SAS

SAS har i al ubemærkethed inden udgangen af regnskabsåret ændret opgørelsesmetoden for det finansielle beredskab.

Et fast nøgletal ved offentliggørelsen af periode- og årsregnskaber fra SAS har været beregningen af den finansielle parathed. Her har SAS hidtil haft en målsætning om, at det finansielle beredskab til enhver tid skulle udgøre mindst 20 procent af selskabets omsætning.

Denne målsætning gælder dog ikke længere. I al ubemærkethed har SAS i begyndelsen af november måned ændret opgørelsesmetoden med tilbagevirkende kraft fra det perioderegnskab, der blev aflagt per 30. september.

Efter den nye opgørelsesmetode skal den finansielle parathed til enhver tid udgøre mindst 20 procent af selskabets faste omkostninger. Det betyder, at SAS ved regnskabsårets afslutning kunne opgøre kontantbeholdning og uudnyttede kreditaftaler til 8,055 mia. svenske kroner svarende til 29 procent af de faste omkostninger. Skulle den finansielle parathed have været opgjort efter den hidtidige metode, ville den blot være 19 procent, hvilket er under selskabets officielle målsætning, der var gældende ved aflæggelsen af perioderegnskabet den 30. juni i år.

Erstatning af ord
SAS har ikke specifikt informeret markedet om denne ændring, men det kræveren nærlæsning af regnskabet, hvis man skal opdage, at ordet “revenues“ i al ubemærkethed er skiftet ud med “fixed costs“. Den procentuelle målsætning er stadig den samme,hvilket vil sige20 procent.

Opgørelsesmetoden er tilsyneladende ændret i dagene mellem den 30. oktober og 12. november, hvilket samtidig var tidspunktet, hvor SAS måtte udskyde offentliggørelsen af perioderesultatet for tredje kvartal.

08.08.2012
Offentliggørelse afperioderegnskab for 1/1-30/6 (20 % af omsætning)

30.10.2012
Offentliggørelse af foreløbigt resultat for 1/1-30/9 (17 % af omsætning)

12.11.2012
Offentliggørelse afperioderegnskab for 1/1-30/9 (26 % af faste omkostninger)

12.12.2012
Offentliggørelse af perioderegnskab for 1/1-31/10 (29% af faste omkostninger)

Hos SAS har man ingen kommentarer til, hvorfor ændringen af opgørelsesmetoden skete midt i et regnskabsår. Men baggrunden for ændringen vil SAS dog godt kommentere.

“Vi har ændret det, fordi det giver en bedre beskrivelse af, hvordan vi teoretisk kan klare os uden indtægter, men alligevel betale de faste omkostninger. Et finansielt beredskab på 20 procent af de faste omkostningerer en vurdering af, at vi vil kunne klare os i cirka 70 dage, og det regnes for at være et godt beredskab,“ forklarer Sture Stølen, der er chef for investor relations i SAS.