Rejsearrangør idømt kæmpebøde

Travel Booking A/S med afdelingerne Ung Rejs A/S og Viby Rejser A/S er ved Retten i Esbjerg blevet idømt en bøde på 175.000 kroner for at have opfordret til indtagelse af alkohol i en markedsføring, der også var rettet mod unge under 18 år. Travel Booking A/S har anket dommen til landsretten.

Den 1. juli 2006 trådte en ny lov i kraft om markedsføring med alkohol rettet mod børn og unge.

Ifølge markedsføringslovens § 8, stk. 2, må markedsføring rettet mod børn og unge ikke direkte eller indirekte opfordre til vold, anvendelse af rusmidler, herunder alkohol, eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler.

Den bestemmelse medførte en kæmpe bøde på 175.000 kroner tilrejsearrangøren Travel Booking A/S (Ung Rejs A/S og Viby Rejser A/S) ved Retten i Esbjerg. Bøden på175.000 kroner skyldes selskabets markedsføring, derblandt andetvar rettet mod unge under 18 år.

Travel Booking A/S har anket dommen til landsretten.

Sagen kort

Under binavnene Ung Rejs A/S og Viby Rejser A/S indrykkede ungdomsrejsebureauet Travel Booking A/S i 2008 og 2010 annoncer i bladene Chili og Tjeck. I annoncerne var der henvist til hjemmesiderne www.ungrejs.dk og www.viby.dk, hvor de udbudte rejser var nærmere beskrevet.

I Forbrugerombudsmandens gennemgang af sagen hedder det, at beskrivelsen indeholdtbilleder af unge mennesker til fest, og i teksten blev der anvendt udtryk såsom ”billige drinks”, ”fri øl”, ”gratis sangria og/eller øl” og ”brug pubcrawlingen som introduktionstur gennem nattens jungle af tropiske barer, vanvittige dansepubber og vilde diskoteker… Inkl. seks forfriskninger og alle entréer”. Endvidere blev der på den ene af hjemmesiderne markedsført et VIP-kort, dergav rabatter på drinks mv.

Beskrivelsen af aktiviteterne lå bag et såkaldt ”aldersfilter”, hvor brugerne skulle angive om man var fyldt 18 år.

Retten i Esbjerg fandt, at markedsføringen indirekte opfordrede til indtagelse af alkohol. Retten lagde i den forbindelse vægt på, at markedsføringen på hjemmesiderne anvendte billeder eller tekst, der forbandt oplevelsen af fællesskab på rejserne med barer, pubcrawl og indtagelse af øl, drinks og anden alkohol.

Retten fandt endvidere, at markedsføringen måtte anses for rettet mod børn og unge, idet annonceringen med henvisning til selskabernes hjemmesider var sket i ungdomsblade, som bl.a. blev omdelt på gymnasier, og hvor en del af læserne var under 18 år.

Ifølge retten var der på trods af ”aldersfiltre” på hjemmesiderne ingen kontrol med de oplysninger, som brugerne indtastede. En bruger under 18 år kunne således få adgang til beskrivelsen af aktiviteterne ved blot at indtaste en urigtig fødselsdato eller foretage urigtig afkrydsning.

Retten fandt på den baggrund, at Travel Booking A/S havde overtrådt markedsføringslovens § 8, stk. 2, og selskabet blev idømt en bøde på 175.000 kr.

Travel Booking A/S har efterfølgende anket dommen til landsretten.

”Retten har valgt ikke at tillægge det nogen betydning at brugeren først skulle registrere sig på hjemmesiden med fødselsdato, være fyldt 18 år og efterfølgende logge ind for at få adgang til siderne. Desuden er sagen principiel, fordi den er den første af sin art. Derfor anker vi sagen til Landsretten,” siger Ung Rejs direktør John Tobiesen.

Der forventes dom i sagen i begyndelsen af april måned.

Har alkoholpolitik

Travel Booking A/S driver aktivitet under flere forskellige virksomhedsnavne, herunder Ung Rejs A/S, Viby Travel A/S, Viby Ungdomsrejser A/S og Paradizo Travel A/S.Selskabet ejes af Tobiesen Holding ApS.

Ifølge selskabets egne hjemmesider er man vant til at selskabets rejser får en hård medfart i formiddagsbladene, hvilket man beklager, da man mener at “en Ung Rejs ferie indeholder mange andre elementer, end fest og druk.“

Ung Rejs er Danmarks største arrangør af rejser for unge og siden 1993 har mere end 60.000 personer rejst med selskabet, der opfordrer til, at “alle gæster selv tager stilling til hvor meget eller hvor lidt de vil drikke, eller om de vil drikke overhovedet.“

“Det er også vigtigt at vores gæster ikke oplever gruppepres. Det skal være i orden at sige fra,“ skriver Ung Rejspå sin hjemmeside.

Ifølge selskabets egne oplysninger er der tilde fester som er arrangeret af Ung Rejs, og som der kun er adgang til via Ung Rejs ikke udskænkning af alkohol til personer under 18 år.

Samtidig har selskabet formuleret en række regler, hvoraf det blandt andet fremgår, at “Alle fester skal planlægges så der ikke er inkluderet mere end fem genstande eller max. to timers fri bar.“

Dette står dog i kontrast til oplysningerne på hjemmesiden for Viby Travel A/S, der er et binavn til Travel Booking A/S og dermed juridisk samme selskab.

På hjemmesiden for Viby Travel A/S markedsfører selskabet således en lang række fester og pakker, der meget vanskeligt kan opfattes som en opfordring til mådehold. Under overskriften “Ingen regler“ beskrives festen “Wild Night i Sunny Beach“ blandt andet med ordene “Glem alt om regler og tag med til en ægte Wild Night i Sunny Beach, hvor vi får taget til at lette“og hvor man skal glemme alt om god opførsel og bare “gå helt amok“.

Og via Viby Travels særlige Free Bar Society kan man købe sig til fri bar hele ugen mellem 00.00 og 04.00, hvilket markedsføres som “fri bar i 28 timer“ af selskabet.