Airbus A321-200-fly fra TAP Air Portugal. (Foto TAP Air Portugal Facebook.com PR)

Sætter kæp i hjulet for privatisering af TAP

Portugals præsident har sat en midlertidig stopper for salget af TAP Air Portugal, da han ønsker afklaring på flere tvivlsspørgsmål, som vedrører fremtiden for Star Alliance-flyselskabet.

I slutningen af september så det ud til, at vejen for et frasalg af en del af TAP Air Portugal var banet. Her godkendte den portugisiske regering nemlig et dokument, hvori det blev stipuleret, at man ønskede at afhænde 51 procent af flyselskabet.

Derudover fortalte landets finansminister Fernando Medina, at de ansatte ville få overdraget fem procent af TAP, mens det dog endnu var uklart, hvor stor en andel som regeringen selv ville beholde, når en ny ejer træder ind.

Tidligere har det været fremme, at politikerne potentielt vil stille krav om, at man også i fremtiden skal have en plads i bestyrelsen samt at en kommende medejer vil gøre en indsats for at bidrage til Portugals økonomi og gå med til, at flyselskabets hub i Lissabon Lufthavn fastholdes.

Regeringen var i færd med at formulere de præcise detaljer i udbuddet, men nu er der i hvert fald midlertidigt blevet kastet grus i maskineriet, da landets præsident har nedlagt veto mod det første dokument fra regeringen.

Er ikke gennemsigtigt nok
Ifølge præsident Marcelo Rebelo de Sousa er der flere tvivlsspørgsmål, som i hans optik bør afklares, inden han med god samvittighed kan nikke til, at processen med at finde en ny medejer af Star Alliance-selskabet fortsætter.

Præsidentens holdning er, at materialet i dets nuværende form ikke er udarbejdet med en tilstrækkelig grad af gennemsigtighed for øje. Han slår fast, at det er vigtigt i og med, at det var skatteyderne, der holdt hånden under flyselskabet i løbet af COVID-19-pandemien, og at TAP derudover er af strategisk betydning for landet.

Rebelo de Sousa mener desuden heller ikke, at den portugisiske stats fremtidige rolle i TAP Air Portugal er defineret tydeligt nok, og det ønsker han ændret. Det bør eksempelvis fremstå i hvor høj grad, at staten kan skride ind over for en beslutning, som træffes af en fremtidig medejer, lyder det.

Vil blive overvejet behørigt
Yderligere hæfter landets præsident sig ved, at det i den nuværende udgave af salgsoplægget desuden er muligt for en kommende ejer at frasælge eller erhverve nye aktiver gennem TAP Air Portugal uden, at der er sat kriterier op for en sådan proces. Det mener han også bør justeres.

Han har en klar formodning om, at de rejste tvivlsspørgsmål kan besvares uden, at det vil forsinke processen i særlig grad, da han anerkender, at tid er en faktor. Det skriver Reuters.

António Costa, der er Portugals premierminister, har efterfølgende udtalt, at man behørigt vil overveje de bekymringer, som præsidenten har peget på.

Oprindeligt var det den portugisiske regerings plan, at detaljerne i udbuddet skulle være på plads således, at det kunne godkendes inden årets udgang. Derudover regner man med, at salgsprocessen kan være tilendebragt midt i næste år. Der er allerede blevet udvist interesse fra Lufthansa-koncernen, Air France-KLM og International Airlines Group (IAG).


Relaterede artikler:

Officielt: 51 procent af TAP skal på private hænder

Bud på TAP kan komme fra uventet kant

Air France-KLM klar til at byde på TAP