Sager om askeskyer slår ny praksis fast

En række afgørelser om askeskyesager slår en ny praksis fast. Forbrugerklagenævnet har afgjort, at flyselskabet eller rejsebureauet skal gøre alt, hvad de kan, for at hjælpe og sørge for hjemtransport hurtigst muligt.

I april 2010 blev store dele af det europæiske luftrum lukket af den islandske askesky fra vulkanen Eyjafjallajökull. Over100.000 flyafgange måtte aflyses og mere end 10 millioner passagerer blev påvirket.

Siden da har usikkerheden om passagerernes rettigheder været heftigt debatteret, men nu har Forbrugerklagenævnet afgjort fem sager, som man modtog i forbindelse med askeskyen. Sagerne fastslår en hel ny praksis på området, idet Forbrugerklagenævnet aldrig tidligere har behandlet sager med en lignende problematik.

”Afgørelserne i Forbrugerklagenævnet viser, at selvom der er tale om en force majeure-situation, som ingen umiddelbart er herre over, så skal flyselskabet eller rejsebureauet gøre alt, hvad de kan, for at hjælpe dig og sørge for, at du hurtigst muligt kommer hjem. Ellers kan de være forpligtigede til at yde dig erstatning for de udgifter, du har haft som følge af forsinkelsen,” siger specialkonsulent i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Henrik L. Sedenmark.

Som forbruger har man imidlertid også nogle pligter, hvis man havner i en lignende situation. For det første skal man hurtigst muligt kontakte flyselskabet eller rejsebureauet og give dem mulighed for at hjælpe med hjemtransporten. For det andet har man pligt til at begrænse tabet mest muligt.

”Som forbruger har du kun krav på at få erstatning for rimelige ekstra udgifter. Derfor er det vigtigt, at du holder dine udgifter mest muligt nede og for eksempel ikke indlogerer dig på et luksushotel eller spiser på en dyr restaurant,” siger Henrik L. Sedenmark.

I fire af sagerne gav Forbrugerklagenævnet forbrugerne medhold i deres klager. Størrelsen af forbrugernes erstatning afhænger dog meget af de konkrete omstændigheder. Forbrugerklagenævnet har i alle sagerne valgt at trække et beløb fra for den forplejning, som forbrugerne alligevel skulle have haft, hvis de var kommet hjem i tide.

I en sag gav Forbrugerklagenævnet ikke forbrugeren medhold i hendes klage, da forbrugeren havde arrangeret sin egen hjemtransport, selvom flyselskabet havde tilbudt hende hotel og forplejning samt en senere hjemrejse med fly.

Forbrugerklagenævnets afgørelser viser, at der er forskel på, hvor meget forbrugerne kan kræve i erstatning af flyselskabet eller rejsebureauet. Erstatningens størrelse afhænger afi hvor høj grad flyselskabet eller rejsebureauet har hjulpet forbrugerne med at komme hjem igen og af i hvor høj grad forbrugerne har forsøgt at begrænse deres tab mest muligt.

Forbrugerklagenævnet opremser også fem gode gode råd hvis en ny askesky skulle aflyseet fly:

1)Klag til flyselskabet eller rejsebureauet både per telefon og per mail og sørg for dokumentation for, at man har forsøgt at komme i kontakt med flyselskabet eller rejsebureauet.

2)Kan man ikke få hjælp af flyselskabet eller rejsebureauet til hjemtransporten, skal man undersøge om der er alternative hjemrejsemuligheder til en rimelig pris.

3)Man skal gemme sinekvitteringer for eksempelvis hotel og forplejning så man efterfølgende kan dokumentere sine udgifter.

4) Gør ikke opholdet dyrere end nødvendigt. Man har nemlig kun krav på at få erstatning for rimelige ekstra udgifter.

5)Når man er kommet hjem skal man kontakte flyselskabet eller rejsebureauet og gøre sit erstatningskrav gældende.

Luftfartsselskaberne havde i ørvigt store omkostninger ved de aflyste afgange og håndteringen af de strandede passagerer, der skulle havde refunderet billetter, ombookes eller overnatte på hotelværelser. Alene for SAS, Cimber Sterling og Norwegian var tabet ved askeskyen sammenlagt på over 700 millioner kroner.