SAS-fagforening idømt millionbod

Arbejdsretten har idømt de danske SAS-stewardessers forening en millionbod for foreningens rolle i en fem dage lang ulovlig strejke i 2015.

En million kroner. Så meget skal personaleforeningen Cabin Attendants Union (CAU) betale i bod til Dansk Arbejdsgiverforening. Det slog Arbejdsretten fast torsdag.

Retten mente ikke, at CAU, der har hovedparten af SAS’ danske kabinepersonale som medlemmer, gjorde nok for at stoppe en fem dage lang overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, som en del af SAS’ danske kabinepersonale gennemførte i slutningen af februar og starten af marts sidste år.

Accepterede arbejdsnedlæggelse
En faglig organisation har i medfør af den såkaldte hovedaftale pligt til aktivt at modvirke overenskomstbrud blandt organisationens medlemmer. Organisationen skal med alle rimelige midler søge at hindre en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse og i givet fald få den bragt til ophør. De involverede medlemmer må ikke være i tvivl om, at organisationen reelt ønsker, at arbejdet omgående skal genoptages.

Arbejdsretten mener, at CAU tværtimod gav medlemmerne det indtryk, at foreningen så positivt på strejken.

”Arbejdsretten finder (…), at CAU ikke med alle rimelige midler har søgt at modvirke arbejdsnedlæggelsen, der blev indledt den 27. februar 2015, og at bringe den til ophør. CAU handlede på en måde, som var egnet til at skabe det indtryk hos medlemmerne, at CAU reelt så positivt på arbejdsnedlæggelsen og accepterede den, selv om man på de møder, man havde indkaldt til, med henvisning til afholdt fællesmøde opfordrede medlemmerne til at genoptage arbejdet,” skriver Arbejdsretten i sin dom.

Bruge strejke som pression
En bod på en million kroner er højt efter danske forhold. Det vurderer en ekspert overfor CHECK-IN.dk. At boden bliver så høj, skyldes blandt andet, at Arbejdsretten mener, at CAU forsøgte at bruge strejken som pressionsmiddel i sideløbende forhandlinger med SAS om en overenskomst i datterselskabet Cimber.

”Arbejdsretten lægger i skærpende retning navnlig vægt på, at CAU søgte at koble de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser sammen med CAUs forhandlinger med SAS om en overenskomst i Cimber med henblik på at opnå det forhandlingsresultat, som CAU ønskede,” hedder det i dommen, der ikke er mulig at anke.

Skabte tvivl blandt medlemmer
I Cabin Attendants Union (CAU) lægger man sig fladt ned og accepterer Arbejdsrettens afgørelse.

“CAU kan kun beklage, at Arbejdsretten mener, at CAU i sine handlinger og udtalelser i medierne ikke formåede at skabe klarhed over adskillelsen af de to forhold og derfor desværre skabte tvivl blandt medlemmerne om CAU’s afstandtagen fra de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, til trods for, at CAU efter møder med Dansk Arbejdsgiverforening pålagde medlemmerne at gå i arbejde igen. CAU må acceptere Arbejdsrettens dom og den tilhørende bod,” siger Christa Ceré, formand for Cabin Attendants Union.

38 mio. kroner
Hos SAS håber man, at millionboden betyder, at en lignende situation ikke opstår i fremtiden.

”Vi er tilfredse med dommen, som er det, vi havde troet og håbet på. Og vi har en stor tiltro til, at der ikke kommer situationer som denne fremover,” siger SAS’ danske pressechef, Mariam Skovfoged, til CHECK-IN.dk.

Den fem dage lange strejke sidste år blev gennemført i protest mod overflytning af 147 SAS-stewardesser og -stewarder til Cimber A/S. Strejken stoppede først da SAS’ daværende koncerndriftsdirektør Flemming Jensen bad hver enkel kabinemedarbejder om at tilkendegive, om man fortsat ønskede at være ansat i SAS.

Strejke betød at SAS måtte aflyse flere hundrede flyvninger og ombooke tusindvis af passagerer. SAS vurderer, at strejken alt i alt kostede selskabet 38 mio. kroner.

 

Relaterede artikler:

SAS kræver millionerstatning fra personaleforening

Arbejdsretten: I orden at SAS suspenderede medarbejdere

Arbejdsretten blåstempler Cimber-overflytning

Kvinde i spidsen for danske SAS-stewardesser

SAS: Ingen nye forhandlinger

SAS-strejke kostede 40 mio. kroner