Koncernchef Rickard Gustafson fra SAS (Arkivfoto: Andreas Krog).

SAS-topchefer er dyrere end hos Norwegian

Hos SAS aflønnes den otte mand store koncernledelse med samlet 43,5 mio. svenske kroner, mens syv topledere hos Norwegian samlet må nøjes med 11,6 mio. norske kroner årligt.

Der er en verden til forskel, når man sammenligner organisation og kultur i SAS med lavpriskonkurrenten Norwegian. Det gælder også, når der sættes fokus på lønniveauet hos topledelsen i de to flyselskaber.

Her ligger Norwegian langt bagefter den svenske storebroder. I koncernledelsen hos SAS finder man i alt otte personer. Udover koncernchef Rickard Gustafson er der to vicekoncernchefer samt fem koncerndirektører med hvert sit ansvarsområde.

I den seneste årsrapport oplyser SAS lønomkostningen til de tre øverste i SAS-hierarkiet, og de bliver tilsammen honoreret med 16 mio. svenske kroner eksklusive omkostninger til pensioner, firmabil samt helbreds- og livsforsikring. Regner man disse ydelser med, vil den årlige omkostning til ledelsestrekløveret være på over 21 mio. svenske kroner.

Samlet har SAS en udgift på 43,5 mio. svenske kroner – svarende til godt 36 mio. danske kroner – til den samlede ledelsesgruppe, når der indregnes diverse frynsegoder og pensioner. Og pensionerne løber op i et anseligt beløb os det skandinaviske flyselskab. Samlet udgør de årlige pensioner til topcheferne næsten 8.9 mio. svenske kroner, hvilket svarer til et tillæg på mere end 26 procent af grundlønnen. Der er da også sat et loft på maksimalt 30 procent for pensionerne.

Løn og personalegoder – SAS Group Management 2012-13 (NOV-OKT)

SAS (svenske kroner) Basisløn Øvrige Total Pension
Rickard Gustafson, CEO 8.210.000 195.000 8.405.000 2.328.000
Henriette Fenger Ellekrog, SVP HR 3.764.000 152.000 3.916.000 1.110.000
Göran Jansson, CFO 4.044.000 8 4.052.000 1.208.000
Øvrige ledere 17.666.000 591.000 18.257.000 4.214.000
Total Group Management 33.684.000 946.000 34.630.000 8.860.000

Note:
Øvrige ledere omfatter Mats Lönnkvist, Karl Sandlund, Joakim Landholm, Eivind Roald og Flemming Jensen.

SAS oplyser udelukkende lønningerne for de tre øverste i ledelseshierarkiet, men i Sverige er det muligt at tjekke naboens indkomst. Så udover hvad SAS har offentliggjort i sin årsrapport kan det svenske rejsemagasin TravelNews supplere med de svenske SAS-chefers årsindkomster i 2013.

Heraf fremgår det, at koncerndirektør Commercial, Joakim Landholm havde en årsindtægt i 2013 på 5.155.996 svenske kroner, mens chefjuristen Mats Lönnkvist derimod kunne notere sig et samlet honorar på 2.099.762 svenske kroner

Mens SAS-lønningerne ligger i den pæne ende, ser det absolut anderledes ud hos Norwegian. Lavprisflyselskabets hårde omkostningsfokus afspejler sig også i lønniveauet hos topledelsen, der består af syv personer.

Løn- og personalegoder – Norwegian Executive Management 2013

Norwegian (norske kroner) Basisløn Øvrige Total Pension
Bjørn Kjos, CEO 1.448.000 170.000 1.618.000 67.000
Frode Foss, CFO 1.848.000 159.000 2.007.000 84.000
Asgeir Nyseth, COO 1.977.000 180.000 2.157.000 91.000
Per Ivar Gjørvad, CIO 1.065.000 161.000 1.226.000 84.000
Gunnar Martinsen, SVP HR 1.268.000 164.000 1.432.000 77.000
Anne-Sissel Skånvik, SVP, Presse 1.270.000 154.000 1.424.000 103.000
Frode Berg, CLO 1.067.000 139.000 1.206.000 67.000
Total executive management 9.943.000 1.127.000 11.070.000 573.000

Samlet havde Norwegian i 2013 en omkostning til topchefernes lønninger på knap 10 mio. norske kroner. Med tillæg af frynsegoder og pensioner var niveauet på lidt mere end 11,6 mio. norske kroner eller omkring 10,4 mio. danske kroner.

Med til historien hører dog, at det norske lavprisflyselskabs hovedaktionær Bjørn Kjos kun har ønsket at bevilge sig selv en årsløn på 1.448.000 norske kroner, hvilket er væsentligt under markedsniveauet. Men til gengæld får Kjos en noget større gevinst, når selskabets aktiekurs løfter sig.

Selskabets chefgruppe udnyttede i 2012 aktieoptioner til en samlet værdi af 1,5 mio. norske kroner. Det skete dog ikke i 2013.

Baseret på markedsniveauet
Hos SAS fremgår det af årsrapporten, at topcheferne lønninger skal være markedsorienterede og konkurrencedygtige samt stå i forhold til ansvar og rang.

“Ledelsens lønninger er baseret på markedsniveauet og skal være konkurrencedygtige samt afspejle det ansvar, ledelsen har. I slutningen af 2012 reducerede vi lønningerne mellem 15 og 20 procent, og vi har ikke haft en lønregulering siden,“ forklarer pressechef Trine Kromann-Mikkelsen fra SAS til CHECK-IN.dk.

Selvom SAS-ledelsen har et lønniveau, der er baseret på markedsniveauet, så er SAS-medarbejderne i Sverige generelt ikke blandt de bedst lønnede i svenske virksomheder. SAS er nemlig ikke at finde på top 100-lønlisten for svenske aktieselskaber med over 50 ansatte. Således må medarbejderne i SAS AB have en gennemsnitlig årsløn på under 657.000 svenske kroner, som virksomheden nr. 100 på listen repræsenterer.