Ørsted skal hjælpe lufthavnen i Edinburgh på vej. (Foto: Ørsted)

Skotsk lufthavn inspireret af dansk klimaprojekt

Tankerne fra Green Fuels for Denmark, hvor blandt andet SAS og Københavns Lufthavn er med, har spredt sig til Storbritannien, hvor Ørsted nu skal vise vejen.

Edinburgh Lufthavn har kigget mod Danmark for at komme videre med ambitionerne om at fremskynde overgangen til bæredygtige flyrejser.

Sidste år blev Green Fuels for Denmark, der er en ambitiøs vision for en storskalaproduktion af bæredygtige brændstoffer, præsenteret. En vision som blandt andet SAS og Københavns Lufthavn står bag.

Lufthavnen i Edinburgh har underskrevet en hensigtserklæring (Memorandum of Understanding), med Ørsted, der er en af de drivende kræfter bag Green Fuels for Denmark, om et samarbejde om at kortlægge de trin, der skal tages for at reducere emissionerne i Edinburgh Lufthavn, og dermed opfylde målet om, at lufthavnen skal være CO2-neutral inden 2040.

Det er håbet, at den køreplan, parterne når frem til i Skotland, kan bringes videre til andre lufthavne rundt om i verden.

Vil fjerne CO2
Ørsted og lufthavnen vil samarbejde om at fjerne CO2 fra den energi, der bruges i selve lufthavnen, den energi der anvendes af de køretøjer, der bruges i lufthavnen, den energi som køretøjerne bruger til at få passagerer og gods til og fra lufthavnen, og ikke mindst fra det brændstof som bruges af de fly, der flyver til og fra lufthavnen.

De to parter skal finde frem til de mest effektive og lønsomme muligheder for Edinburgh Lufthavn. Det vil også omfatte forslag om brintproduktion drevet af strøm fra havvindmøller for at understøtte dekarboniseringen.

El skal forvandles til brændstof
“Vi har gjort store fremskridt med at dekarbonisere den måde, vi producerer elektricitet. Næste skridt er at bruge den grønne elektricitet til at dekarbonisere industri og transport. Det vil involvere energiselskaber, der samarbejder med fremadskuende virksomheder som eksempelvis Edinburgh Lufthavn. Grøn brint er nøglen til at dekarbonisere tung transport og flyrejser, og vi ser frem til at arbejde sammen om denne spændende teknologi,” siger Duncan Clark, chef for UK Region hos Ørsted.

Green Fuels for Denmark
Når Edinburgh Lufthavn har valgt at gå i tæt samarbejde med Ørsted, hænger det sammen med Green Fuels for Denmark-projektet, der blev præsenteret sidste år.

Green Fuels for Denmark arbejder for en produktion af bæredygtige brændstoffer med et CO2-reduktionspotentiale på 850.000 tons. Bag projektet står et partnerskab bestående af A.P. Møller-Mærsk, DSV Panalpina, DFDS, SAS, Københavns Lufthavn og Ørsted.

Planen er, at Green Fuels for Denmark-projektet bliver opført i etaper, der starter med et anlæg på cirka 10 MW, som opskaleres i takt med stigningen i elforsyningen til en elektrolysekapacitet på 1.300 MW, når det er fuldt udbygget.

Først vejtransport, herefter flybrændstof
Mens første etape af Green Fuels for Denmark-projektet udelukkende består af brintproduktion til tung vejtransport, er det planen, at anden fase kombinerer produktion af vedvarende brint med CO2-fangst, så der kan produceres bæredygtig metanol og e-kerosin til henholdsvis skibs- og luftfart.

Ørsted udpegede i juni Avedøreværket som en del af Green Fuels for Denmark-projektet. Det er her den CO2, der skal til bruges for at forvandle brint til e-metanol og e-kerosin, skal høstes.

Når projektet er fuldt udbygget i 2030, vil det årligt kunne levere mere end 250.000 ton bæredygtige brændstoffer til busser, lastbiler, skibe og fly. Projektet vil eksempelvis kunne erstatte 30 procent af de fossile brændstoffer, der bruges i Københavns Lufthavn i 2030.

 

Relaterede artikler:

Lufthansa investerer i produktion af PtL-brændstof

Airbus vil lave bæredygtigt brændstof i Canada

SAS og CPH i stort projekt om bæredygtigt brændstof