SAS-langdistancefly i Københavns Lufthavn. (Foto: Ernst Tobisch/CPH)

SAS og CPH i stort projekt om bæredygtigt brændstof

Københavns Lufthavne og SAS vil sammen med Mærsk og andre partnere udvikle anlæg i industriel skala til produktion af blandt andet bæredygtigt flybrændstof.

Et begrænset udbud af bæredygtige brændstoffer er en af de store barrierer for en mere klimavenlig luftfart. Det problem vil Københavns Lufthavne og SAS nu sammen med andre tunge spillere i dansk erhvervsliv forsøge at løse gennem et storstilet nyt industriprojekt.

SAS og CPH er gået sammen med A.P. Møller-Mærsk, DSV Panalpina, DFDS og Ørsted i et nyt partnerskab med en konkret vision om at udvikle et nyt og banebrydende produktionsanlæg til brint og electrofuels allerede i 2023. Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Når projektet er fuldt udbygget i 2030, vil det årligt kunne levere mere end 250.000 ton bæredygtige brændstoffer til busser, lastbiler, skibe og fly. Projektet vil eksempelvis kunne erstatte 30 procent af de fossile brændstoffer, der bruges i Københavns Lufthavn i 2030.

Grøn strøm fra havvindmøller
Produktionen vil være baseret på en samlet elektrolysator-kapacitet på 1,3 gigawatt, hvilket sandsynligvis vil gøre det til et af verdens største anlæg af sin art. Projektet vil derfor kræve store mængder grøn strøm, som potentielt kan komme fra en havvindmøllepark ved Bornholm.

Hvis projektet bliver gennemført, vil det blive placeret i Storkøbenhavn og vil kunne levere bæredygtigt jetbrændstof (e-kerosin) til SAS-flyene i Københavns Lufthavn, brint til CO2-neutrale Movia-busser og lastbiler fra DSV Panalpina samt metanol til skibe i Mærsk-flåden.

”SAS har meget ambitiøse mål for at reducere sine klimapåvirkende emissioner, og en af hoveddrivkræfterne er anvendelse af bæredygtige flybrændstoffer. Vi støtter adskillige initiativer og projekter og håber, at dette projekt kan kommercialiseres og blive en accelerator for omstillingen til en CO2-fri luftfart,” siger Simon Pauck Hansen, koncerndirektør i SAS.

CPH: En fælles udfordring
”Udfordringen med at skabe et fremtidssikret og bæredygtigt brændstof er fælles for alle i transportsektoren, og det at vi nu går sammen i et partnerskab er afgørende for, at vi kan få produceret bæredygtigt brændstof i de nødvendige mængder,” siger Thomas Woldbye, administrerende direktør, Københavns Lufthavne.

”Det understøtter samtidig ambitionerne om at omstille dansk luftfart til at være helt uden CO2-udledning i 2050 og gøre Danmark til et foregangsland inden for udviklingen af fremtidens klimavenlige brændstoffer,” siger CPH-direktøren.

I dag er bæredygtige brændstoffer dyrere at producere end fossilt-baserede brændstoffer. For at kunne konkurrere med fossile brændstoffer skal produktionen af bæredygtige brændstoffer modnes og udbygges i industriel skala, og omkostningerne skal reduceres – ligesom det er sket med vedvarende energiteknologier som eksempelvis havvind det seneste årti, oplyser parterne.

Projekt skal accelerere grøn omstilling
Partnerne ser projektet som en måde, hvorpå man kan accelerere den grønne omstilling, samtidigt med at man stimulerer den danske økonomi efter COVID-19-krisen.

”Danmark er i en unik position til at blive et centrum for produktionen af bæredygtige brændstoffer, skabe arbejdspladser og sikre en førerposition i etableringen af en helt ny industri, som vil være afgørende for at nedbringe nettoudledningen af CO2 til nul i 2050, ikke kun i Danmark, men også globalt,” skriver partnerne i pressemeddelelsen.

Partnerskabet vil nu gå i dialog med de relevante myndigheder om de rammer og politikker, der er nødvendige for at understøtte udviklingen af bæredygtige brændstoffer i industriel, og søge offentlige midler til medfinansiering af en fuld forundersøgelse.

Hvis forundersøgelsen bekræfter, at projektet er realistisk, kan der sandsynligvis træffes endelig investeringsbeslutning for første etape af projektet så snart som i 2021.

 

Relaterede artikler:

Rapport: Danmark kan producere grønt flybrændstof

Afgift på flybrændstof kan blive dyrt for SAS

Skandinavisk kapløb om biobrændstof til fly