SLV bliver en del af Trafikstyrelsen

Til medarbejdernes store overraskelse har transportministeren med virkning fra den 1. november 2010 besluttet at sammenlægge Statens Luftfartsvæsen og Trafikstyrelsen til én styrelse. Ny direktør bliver cand. polit. Carsten Falk Hansen, der selv har en fortid som bl.a. ministersekretær i samme ministerium.

Overraskelsen var stor hos medarbejderne i Statens Luftfartsvæsen på Ellebjergvej i København, da transportministeren onsdag offentliggjorde sammenlægningen af Trafikstyrelsen og Statens Luftfartsvæsen til én styrelse.

Sammenlægningen træder i kraft allerede den 1. november 2010 under navnet Trafikstyrelsen. Den nye direktør vil fremover hedde Carsten Falk Hansen. Frem til sammenlægningen var han direktør for det nuværende Trafikstyrelsen.

“En sammenlægning af Trafikstyrelsen og Statens Luftfartsvæsen vil samle ministeriets myndigheds- og tilsynsopgaver på tværs af transportformerne vej, jernbane og luftfart. Ved sammenlægningen bliver der endvidere mulighed for at styrke bl.a. Transportministeriets internationale arbejde, herunder EU-arbejdet,“ hedder det i en kortfattet meddelelse fra Transportministeriet.

Den nye direktør Carsten Falk Hansen blev oprindeligt i 2001 udnævnt af daværende trafikminister Jacob Buksti (S) til direktør i det tidligere Færdselsstyrelsen, hvor han siden 1996 havde været kontorchef.

I perioden fra 1990til 1995 var Carsten Falk Hansen ansat som henholdsvis fuldmægtig og ministersekretær i Trafikministeriets departement.

Direktøren i SLV gennem 8 år Kurt Lykstoft Larsen er netop tiltrådt i en stilling somfællesnordisk repræsentant i FN´s internationale luftfartsorganisation ICAO med hovedsæde i Montreal.

Direktøren og SLV mødte heftig kritik, da det i august måned kom frem, at SLV ikke havde ført tilstrækkeligt tilsyn med SAS omkring vedligeholdeseskrav til selskabets fly. Da det blev kendt, at Kurt Lykstoft Larsen skulle repræsentere Norden i ICAO, indrykkede Transportministeriet en annonce, der havde til formål at rekruttere en ny direktør til SLV pr. 1. oktober 2010.

I annoncen blev det fremhævet, at den nye direktør skulle have ansvaret for et stabilt og højt kvalitetsniveau. Det bliver således Carsten Falk Hansen, der fremover får dette ansvar.

Foto: Statens Luftfartsvæsen (SLV) bliver overraskende fra 1. november 2010 sammenlagt med Trafikstyrelsen.