Stabil indtjening hos DAT

Danish Air Transport, der er Danmarks femtestørste flyselskab, leverede i 2013 endnu engang et årsresultat med en stabil indtjening. Valutaindtægter udgjorde alene 25 procent af årsresultatet.

I Vamdrup ved Kolding har Danmarks femtestørste flyselskab hjemme. Det er Danish Air Transport Group (DAT), der drives af hovedaktionær og stifter Jesper Rungholm i tæt samarbejde med Lars W. Høeg.

I den netop offentliggjorte årsrapport fra 2013 kom DAT ud med et resultat før skat på 24,5 mio. kroner ud af en samlet omsætning, der lige nøjagtig rundede en halv milliard. Omsætning og resultat ligger dermed på samme niveau som de to foregående år, hvilket vidner om en stabil indtjening.

Samtidig fastholder DAT sin position blandt de fem største flyselskaber i Danmark målt på omsætning, selvom selskabet i seneste regnskabsår blev overhalet af Sun-Air, der for første gang kom over en halv milliard i omsætning. De største flyselskaber i Danmark er Thomas Cook Airlines of Scandinavia efterfulgt af Jet Time, Star Air, Sun-Air of Scandinavia samt Danish Air Transport.

Refinansiering af flyflåde
I 2013 har DAT gennemført en refinansiering af flyflåden, og ifølge selskabet vil refinansieringen fremadrettet give lavere renteomkostninger samt bidrage til en stabil udvikling i likviditeten.

“Det er rigtig tilfredsstillende, at to danske banker støtter op om DAT, så vi kan fortsætte med primært at eje flyene selv. Samtidig giver det os mulighed for at udskifte nogle af de ældste fly med nyere,“ forklarer direktør Lars W. Høeg.

En af ændringerne bliver, at DAT skiller sig af med sit MD83 fly til fordel for et Airbus A320-fly, der skal benyttes til blandt andet seriecharter for rejsearrangøren Primo Tours.

Trods refinansieringen øgede DAT i 2013 de finansielle omkostninger til kreditinstitutter med over 50 procent fra 5,8 mio. til 8,8 mio. kroner. Herudover er det værd at bemærke, at DAT hentede valutagevinster til en værdi af næsten 6,8 mio. kroner, hvilket således svarer til 25 procent af selskabets bundlinje.

Vellønnet direktør-duo
Generelt er de to DAT-direktører tilfredse med årsresultatet for 2013 “set i lyset af de gældende markedsforhold,“ som det hedder i en ledsagende pressemeddelelse.

DAT har i 2013 haft fly på kontrakter overalt i Europa og derudover i Vestafrika, Bangladesh, Yemen og Saudi Arabien. Herudover flyer DAT ruteflyvning mellem Bornholm og København, mellem Jylland og Norge samt indenrigs i Norge.

“Vi forventer fortsat positiv indtjening i 2014 på et niveau, der ikke ligger lavere end i 2013. Vi har hen over årsskiftet skilt os af med nogle tabsgivende aktiviteter. Samtidig har vi netop solgt fly fra, og er i gang med at udskifte dem med ATR72 og Airbus A320, som alt andet lige indeholder et større indtjeningspotentiale i det nuværende marked, Så vi ser fortrøstningsfuldt på fremtiden,“ siger Lars W. Høeg.

Den positive udvikling i selskabet har da også smittet af på de to direktører. Samlet kunne de i 2013 hæve vederlaget med en halv million kroner, således at den samlede lønsum udgjorde 4,5 mio. kroner til direktør-duoen i Vamdrup. Et niveau, som ingen af de øvrige danske flyselskaber kan hamle op med.