Stadig overbooking i luftfarten

Overbooking finder stadig sted i luftfarten, men der bliver færre berørte passagerer. Tendensen er, at stadig flere tager imod flyselskabernes betaling for frivilligt at afgive sit sæde ved overbooking.

Overbooking er et kendt fænomen i luftfarten. Det betyder kort og godt, at flyselskabet sælger flere sæder, end der er plads til i flyet. Tidligere var flybilletter langt mindre restriktive, end det er tilfældet i dag, hvorfor der også var mange “no-show“ passagerer, der undlod at møde op til en flyvning uden at annullere billetten.

Derfor blev flyselskaberne nødt til som modtræk at overbooke flyene, således at der ikke var risiko for, at man måtte sende et fly på vingerne med tomme sæder, samtidig med, at man havde måttet afvise passagerer, der troede at flyvningen var udsolgt.

Baseret på historiske data og statistikker, kan flyselskaberne meget præcist forudsige, hvor mange no-shows, der vil være på specifikke flyafgange. Men nogle gange får det galt, og så bliver flyselskaberne nødt til at nægte boarding, selvom den pågældende passager har købt og betalt en billet til flyafgangen.

Problematikken omkring overbookinger er ikke så omfangsrig som tidligere, idet mange billettyper i dag er restriktive og ikke-refunderbare. Det giver derimod flyselskaberne den fordel, at de ofte kan sælge et flysæde flere gange.

Antallet af frivillige og ufrivillige boarding-afvisninger er dog faldende, hvis man skal tro statistikkerne fra det amerikanske transportministerium, der hvert kvartal offentliggør “denied boarding“ informationer fra de største flyselskaber i USA.

Flere afgiver frivilligt deres sæde
Statistikkerne for årets første kvartal viser, at antallet af flypassagerer på de 13 amerikanske flyselskaber, der deltager i målingen, er steget fra 137,8 til 149,0 mio., hvilket svarer til en vækst på 8,1 procent. Samtidig er antallet af passagerer med nægtet boarding steget med 6,4 procent fra 134.914 til 143.515.

Dermed er der tendens til et faldende antal overbookinger, hvis man skal tro statistikkerne fra de amerikanske myndigheder.

Der er især tre flyselskaber, der skiller sig ud. ExpressJet Airlines, SkyWest Airlines og Envoy Air ligger i den forkerte ende af listen, idet hver 2,5 passager ud af 10.000 må forvente ufrivilligt at blive nægtet boarding.

Duksene er derimod Hawaiian Airlines og Virgin America, der har henholdsvis syv og fem ufrivillige boarding-nægtelser i årets første kvartal. Det skal sættes i forhold til et passagertal på henholdsvis 2,5 og 1,5 mio. passagerer.

I alt blev 12.736 passagerer ufrivilligt nægtet at gå om bord på fly, som de havde gyldige billetter til, mens 130.779 frivilligt lod sig ombooket til et andet fly mod kompensation.

Delta Air Lines repræsenterer alene 40.939 af samlet 130.779 “voluntary denied boardings“, så det amerikanske SkyTeam-selskab overbooker heftigt, men formår at kompensere passagererne på passende vis, således at de accepterer alternative afgange. Tallet skal ses i forhold til samlet 27,6 mio. passagerer, der fløj med Delta i årets første tre måneder.

Der er i forhold til første kvartal af 2014 en stigning på 12,7 procent i antallet af passagerer, der frivilligt afgiver deres sæde ved overbookinger. Dette overstiger passagervæksten på 8,1 procent, hvorfor tendensen også viser, at mange passagerer er villige til at tage imod lidt ekstra lommepenge mod at lade sig ombooke til en senere flyafgang.