Svenske SAS-ansatte i Danmark mister dagpengeret

Svenske SAS-ansatte i Danmark kan ifølge de danske myndigheder ikke få dagpenge under orlov fra SAS trods medlemskab af dansk a-kasse. FTFa og CAU vil rejse sagen over for minister.

På trods af medlemskab af den danske a-kasse FTFa igennem flere år har omkring 200 svenske kabinemedarbejdere, som er ansat i SAS Danmark, ikke mulighed for at få dagpenge i Danmark, efter at de har søgt om orlov fra SAS. Det har de danske myndigheder...