Tog til Aalborg Lufthavn i 2019

I finanslovsforslaget for 2014 er der afsat 276 mio. kroner til etablering af baneforbindelse fra Lindholm Station til Aalborg Lufthavn. Baneforbindelsen ventes at kunne stå færdig senest i 2019.

Da finansminister Bjarne Corydon (S) i tirsdags fremlagde forslaget til finansloven for 2014, var etableringen af jernbaneforbindelsen til Aalborg Lufthavn med i forslaget.Der er afsat i alt 276 mio. kroner til projektet, der vil løbe over en fem-årig periode fra 2014 til 2019. Ifølge forslaget er det hensigten at foretage første spadestik i løbet af 2016.

Hos Aalborg Lufthavns ledelse synes man, at der er langt til 2019.

“Vi vil gerne have det til at gå hurtigere. Vi har haft møder med Banedanmark om projektet, og vi har et håb om, at nogle tinge kan gøres hurtigere. Der er en række forhold, der allerede er undersøgt i forbindelse med en tidligere VVM-redegørelse af området,“ siger lufthavnsdirektør Søren Svendsen til CHECK-IN.dk.

Samtidig er der stor glæde i lufthavnen over, at projektet nu er nået frem til at blive inkluderet i et finanslovsforslag.

“Det er vi rigtig glade for. Vi har faktisk en del passagerer fra Aarhus-området, der ikke har egen bil. For dem virker gratis parkering ikke attraktivt, hvorfor det vil være rigtig godt med en baneforbindelse.“

I dag er det muligt at køre i tog til Lindholm Station, hvorefter man kan tage en bus direkte til lufthavnen herfra. Det har dog været en mental barriere for mange, at skulle skifte fra tog til bus, hvorfor baneforbindelsen ventes at tiltrække flere rejsende. Med en samlet pris på 276 mio. kroner for den tre kilometer lange banestrækning vil hver meter jernbanespor løbe op i underkanten af 100.000 kroner.

“Vi skal se det med de store briller på. På landsplan giver det god mening at forbinde to lufthavne i Danmark med Aalborg Lufthavn i nord og Københavns Lufthavn i syd. Omkring omkostningerne er det også vigtigt at understrege, at klargøringsanlægget til togene flyttes til Aalborg Lufthavn og er inkluderet i prisen. I dag foregår klargøringen tæt ved et boligområde i Lindholm med visse miljømæssige gener,“ understreger lufthavnsdirektøren.

Over 2 mio. passagerer
Aalborg Lufthavn har endnu ikke sat konkrete tal på, hvad baneforbindelsen kommer til at betyde for lufthavnens passagertal.

“Det afhænger af, hvordan det jyske lufthavnsmarked ser ud på det tidspunkt, hvor baneforbindelsen åbner,“ siger Søren Svendsen.

Men det skulle være ganske vist, at Aalborg Lufthavn har flere end 2 mio. passagerer i 2019. Tidligere har den optimistiske lufthavnsdirektør udtalt, at man forventede at nå op på 2 mio. passagerer allerede i 2016, men det skøn er nu nedjusteret.

“Cimber Sterlings konkurs og det tilbagefald vi fik herigennem er kommet på tværs. Derimod vil det være mere realistisk, at vi når op på 2 mio. passagerer i 2018,“ vurderer den nordjyske lufthavnsdirektør.