Transportminister Hans Christian Schmidt skal på tirsdag vende tommelfingeren op eller nedad for Aarhus Kommunes planer om etablering af en ny storlufthavn.

Transportminister i aktion i sag om pilottræthed

Transportminister Hans Christian Schmidt (V) varsler opstramninger efter samråd i Trafikudvalget omkring piloters træthed. En ny plan skal sikre større fokus på problemet, såvel nationalt som i EU.

Efter et åbent samråd i Trafikudvalget i sidste uge om piloters træthed, går transportminister Hans Christian Schmidt (V) nu i aktion.

“Spørgsmålet om trætte piloter er en problemstilling, som jeg tager meget alvorligt, da der aldrig skal herske tvivl om, at det skal være sikkert at flyve – ikke bare inden for Danmark, men i EU og globalt,“ siger transportministerHans Christian Schmidt (V).

Spørgsmålene på samrådet i Trafikudvalget skulle blandt andet belyse arbejdstidreglerne for piloter og planlagte tiltag. Sagen startede i april, hvor Dagbladet Politiken satte fokus på piloter, der flyver, selvom de føler sig trætte.

Ifølge piloterne skyldes det arbejdstidsreglerne, og i pilotkredse frygter man, at det kun er et spørgsmål om tid, før der sker en alvorlig ulykke.

I begyndelsen af maj var formanden for de danske erhvervspiloter, Mogens Holgaard,til morgenkaffe hos transportminsteren, der ville høre om problemet direkte fra pilotformanden.

5-punktsplan
Transportministeren vil nu sikre, at der er det nødvendige fokus på problemstillingen på nationalt plan og derfor har Trafikstyrelsen iværksat en konkret 5-punktsplan, så problemet håndteres.

De fem trin i denne plan er:

1) Trafikstyrelsen vil udarbejde en handlingsplan for, hvordan luftfartsselskaberne bedst håndterer piloters og kabinebesætningsmedlemmers træthed.

2) Trafikstyrelsen vil i samarbejde med branchen undersøge, hvordan indberetningssystemet kan raffineres, så man sikrer, at alle relevante data om træthed kommer med.

3) Trafikstyrelsen vil fremover have større fokus på flyve- og hviletidsområdet, når styrelsen fører tilsyn med selskaberne og flyene.

4) Trafikstyrelsen vil drøfte med pilotforeningen DALPA og den faglige organisation for kabinebesætningsmedlemmer CAU, hvordan man kan sikre, at piloter og kabinebesætningsmedlemmer melder fra, når de ikke er ”fit for flight”.

5) Trafikstyrelsen vil nedsætte en arbejdsgruppe, der ser nærmere på flyve- og hviletidsreglerne.

“Jeg vil tage kontakt til Kommissionen og til mine trio-formandskabskolleger fra Polen og Cypern. Hvis Kommissionen ikke går ind i sagen, agter jeg at tage sagen op under Danmarks EU-formandskab i 2012,“ siger transportminister Hans Christian Schmidt (V) nu.

EU-Kommissionen harmoniserede de europæiske flyvetidsregler i 2008 for at sikre, at de lande, som havde de dårligste flyvetidsregler, hævede standarden, men for danske piloter betød det en voldsom udvidelse af arbejdstiden.