Tusindvis af jobs i amerikansk luftfart truet af hviletidsregler

Et nyt forslag vil udvide hviletidsbestemmelserne i USA, så piloter og besætning skal have mindst 9 timer at hvile i før de må møde ind på arbejde igen. Stramningen kan ifølge brancheorganisationen Air Transport Association of America koste amerikansk luftfartsindustri titusindvis af jobs.

Nye hviletidsbestemmelser kan i værste fald koste titusindvis af jobs i den amerikanske luftfart.

Det vurderer brancheorganisationen TheAir Transport Association of America, Inc. (ATA), der repræsentererluftfartsselskaber, der tilsammen står for over 90 % af den samlede amerikanske passagertrafik.

Bekymringen kommer i kølvandet på de foreslåede nye hviletidsbestemmelser for piloter som de amerikanske luftfartsmyndigheder, Federal Aviation Administration (FAA), ønsker at implementere.

Bliver forslaget en realitet forventer US Air Transport Association, at de amerikanske luftfartselskaber kan blive tvunget til at skære 26.700 jobs.

De nye hviletidsregler vil ifølge ATA få “alvorlige negative konsekvenser på beskæftigelsen i den amerikanske luftfartsindustri og samtidig forringe servicen, især til små lokalsamfund.“

Det er det amerikanske Office of Management and Budget (OMB), der i øjeblikket behandler et forslag fra FAA vedrørende piloternes hviletidsregler, og her modtog man i sidste uge en officiel henvendelse fra ATAs Vice President, Dave Berg, der advarer om at de foreslåede regler vil betyde et tab på 26.700 jobs i den amerikanske luftfaftsindustri.

Ifølge det nye forslag fra FAA skal piloterne have 9 timer til rådighed til at sove og slappe af i inden de kan melde sig klar til at flyve. Og de 9 timer starter først, når piloter befinder sig bag lukkede døre på enten et hotel eller et særskilt rum til at hvile i.

De nuværende regler kræver, atbesætningen får 8 timer til at hvile i, men selve hviletiden er ikke nærmere defineret, hvorfor transport til og fra lufthavnenunder den eksisterende ordningtæller med som hviletid.

Hvis det tager piloterne to timer at nå frem til deres hotel, så skal de efter det nye forslag stadig have 9 timer til at sove og hvile i, inden de må møde ind på job igen.

Ifølge ATA vil dette betyde en betragtelig meromkostning som luftfartsselskaberne ikke vil kunne overvælte på forbrugerne, og derfor vil den eneste mulighed være at nedlægge især de tyndere ruter til mindre byer.

Ifølge en analyse som ATA har fået udarbejdet vil de nye hviletidsbestemmeler medføre en omkostning på knap $2 milliarder for de amerikanske luftfartsselskaber.