Vækstkapløb i skandinaviske storlufthavne

De skandinaviske storlufthavne i København, Oslo og Stockholm har imponerende vækstrater. Men kapacitetsloftet er ved at være nået. Der er igangværende og planlagte udvidelser til samlet 15 milliarder kroner i de tre største skandinaviske lufthavne.

Flytrafikken i Skandinavien vokser i øjeblikket mere end i den øvrige del af Europa. De tre skandinaviske storlufthavne i København, Oslo og Stockholm kan fremvise imponerende vækstrater sammenlignet med lufthavne i det kontinentale Europa.

Skandinaviens største lufthavn er Københavns Lufthavn, der i årets ni første måneder har haft et samlet passagertal på 17.316.642, hvilket repræsenterer en stigning på 6,6 % i forhold til samme periode året før.

Endnu bedre ser det ud for Oslo´s Gardermoen-lufthavn, der til og med september har haft 15.938.846 passagerer gennem terminalområdet. Det svarer til en vækst på 11,4 %.

Størst har den relative vækst været i Stockholm-Arlanda lufthavnen. Den svenske hovedstadslufthavn havde i perioden januar til og med september i år 14.309.150 passagerer, hvilket er en stigning på 13,7 % i forhold til året før.

Dermedfastholder de tre storlufthavne i Skandinavien de senere års vækstkurs. En vækst, der samtidig udforderer lufthavnene rent kapacitetsmæssigt.

Terminal 2 i Oslo er på vej

I Oslo er man i gang med en omfattende udbygning at lufthavnen, således at kapaciteten vil blive øget til 28 millioner årlige passagerer. Det sker gennem opførelse af Terminal 2, der udvider terminalområdet fra de nuværende 148.000 m2 til i alt 265.000 m2. En investering til 12,5 milliarder norske kroner. Den nye Terminal 2 forventes at stå klar til åbning i 2017.

Oslo Gardermoen lufthavnen drives af et datterselskab af den norske lufthavnsoperatør Avinor, der er et statsligt aktieselskab. Udover hovedstadslufthavnen drives 45 lufthavne i Norge, heraf 12 i samarbejde med Forsvaret.

Øget kapacitet og kvalitet

Også i Stockholm-Arlanda harlufthavnsoperatøren Swedavianetop besluttet at udbygge faciliteterne. Dog ikke i samme målestok som i Oslo.I Arlanda investeres der i de kommende 3 år omkring 1 milliard svenske kroner i udbygning af den nuværende Terminal 2. Her vil der blive tilføjet yderligere 2.000 kvadratmeter arealtil blandt andet forretninger, restauranter og en helt ny lounge.

Herudover vil sikkerhedskontrollen blive flyttet til et mere centralt område, der kan sikre en bedre passagergennemstrømning. Samtidig investeres der i forbedrede check-in muligheder samt et mere forenklet transfer-produkt mellem indenrigs og udenrigstrafikken.

Endelig vil Swedavia opføre et 4-stjernet hotel ved lufthavnen. Hotellet skal drives af hotelkæden Clarion. Målet med investeringen er at skabe Skandinaviens mest moderne og passagervenlige lufthavn.

Masterplan for Terminal 4 i CPH

I Københavns Lufthavn forventer man at nå op på 30 millioner årlige passagerer i 2020. Derfor er der planer om at etablere en Terminal 4, der skal være større end den nuværende Terminal 3.

Afhængig af projektets størrelse vil prisen ligge mellem 2 og 4 milliarder kroner. Tidsperspektivet er mellem fire og syv år fra det tidspunkt, at der foreligger en godkendelse i bestyrelsen for projektet.

Bestyrelsen i Københavns Lufthavn overvejer i øjeblikket den masterplan, der er udarbejdet for projektet og som lige nu ligger i skuffen til godkendelse. Her bør den ikke ligge længe, idet de konkurrerende lufthavne i Oslo og Stockholm har vækstrater, der i øjeblikket er større end i CPH.

(Foto: Oslo Gardermoen efter udvidelse med Terminal 2)